Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK313 Frig Sanatı I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı M.Ö. 1. binyılda Doğu Anadolu’da varlık göstermiş olan Frig Krallığı’nın tarihini, sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

V.Sevin, “Fyrgler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul 1982, 230-244, R.S.Young, Gordion:The Excavations, Ankara 1968, G.K.Sams, “The Early Phrygian Period at Gordion:Toward a Cultural Identity”, Source 7,1988, 9-15.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Frig krallığının tarihini ve sanatının askeri ve dini mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Batı Anadolu , Kuzey Suriye ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1. Ders Frig Krallığı.ppt
2 Frig dönemi coğrafi sınırlar ve bölgeler Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 2. Ders.ppt
3 Erken Frig dönemi tarihi Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 3. Ders Frig Kaya Fasadları.pptx
4 Erken Frig dönemi kültürel süreci Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 4. Ders.ppt
5 Erken Frig dönemi arkeolojik bulgular Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 5. Ders.ppt
6 Frig dönemi tarihi Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 6. Ders.ppt
7 Frig dönemi kültürel süreci Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 7. Ders Mimarlık ve Anıtlar.pptx
8 Frig askeri mimarisi-1 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 8. Ders Mezar Mimarisi 1.pptx
9 Ara sınav
10 Frig askeri mimarisi-2 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 10. Ders TÜMÜLÜS GELENEĞİ.ppt
11 Frig mimarisi –Gordion -1 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 11. Ders TÜMÜLÜS GELENEĞİ.ppt
12 Frig mimarisi –Gordion -2 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 12. Ders Frig Toplumunun Yapısı.ppt
13 Tümülüsler-1 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 13. Ders Frig Dini.pptx
14 Tümülüsler-2 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 14. Ders Dil ve Yazı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
70611 1190350 Frig tarihine ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi
70612 1193695 Frig askeri mimarisini ve savunma sistemlerini anlayabilme
70613 1174593 Frig sivil mimarisi ve tapınaklarla ilgili dini gelenekleri açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
70611 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3
70612 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
70613 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek