Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK313 Frig Sanatı I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı M.Ö. 1. binyılda Doğu Anadolu’da varlık göstermiş olan Frig Krallığı’nın tarihini, sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

V.Sevin, “Fyrgler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul 1982, 230-244, R.S.Young, Gordion:The Excavations, Ankara 1968, G.K.Sams, “The Early Phrygian Period at Gordion:Toward a Cultural Identity”, Source 7,1988, 9-15.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Frig krallığının tarihini ve sanatının askeri ve dini mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Batı Anadolu , Kuzey Suriye ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1. Ders Frig Sanatı I.mp4
1. Ders Frig Krallığı.ppt
2 Frig dönemi coğrafi sınırlar ve bölgeler Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma Frig 2. Ders.mp4
2. Ders.ppt
3 Erken Frig dönemi tarihi Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 3. Ders Frig Kaya Fasadları.mp4
3. Ders Frig Kaya Fasadları.pptx
4 Erken Frig dönemi kültürel süreci Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 4. Ders.ppt
Frig.mp4
5 Erken Frig dönemi arkeolojik bulgular Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 5. Ders.ppt
Frig.mp4
6 Frig dönemi tarihi Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 6. Ders.ppt
Frig.mp4
7 Frig dönemi kültürel süreci Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 7. Ders Mimarlık ve Anıtlar.pptx
Frig.mp4
8 Frig askeri mimarisi-1 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma Frig.mp4
8. Ders Mezar Mimarisi 1.pptx
9 Ara sınav
10 Frig askeri mimarisi-2 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 10. Ders TÜMÜLÜS GELENEĞİ.ppt
11 Frig mimarisi –Gordion -1 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 11. Ders TÜMÜLÜS GELENEĞİ.ppt
12 Frig mimarisi –Gordion -2 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 12. Ders Frig Toplumunun Yapısı.ppt
13 Tümülüsler-1 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 13. Ders Frig Dini.pptx
14 Tümülüsler-2 Görsel ve Sözlü Anlatım Okuma 14. Ders Dil ve Yazı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
70611 1417391 Frig tarihine ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi
70612 1420541 Frig askeri mimarisini ve savunma sistemlerini anlayabilme
70613 1402546 Frig sivil mimarisi ve tapınaklarla ilgili dini gelenekleri açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
70611 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3
70612 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
70613 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek