Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK302 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Uluslararası ilişkilerin yoğunlaştığı bir dönem olan Hellenistik evredeki Grek Yontu sanatı geniş bir coğrafya ve perspektifte irdelenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture: A Handbook, 1991 - A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990 - B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture, vol. I, 1990 - B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984 - G. M. Richter, The Portraits of the Greeks, 1984 - M. Fullerton, Greek Art, 2000 - J. J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art: Criticism, History, and Terminology, 1974 - N. Spivey, Understanding Greek Sculpture: Ancient Meanings, Modern Readings, 1997 - S. Pomeroy and et al., Ancient Greece: A Political, Social, and Cultural History, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hellenistik Dönem Tanrı Yontuları, Grup eserler ve mimari yontular. Kabartmalar (adak ve mezar stelleri). Stilistik gelişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hellenistik tanrı yontuları: Stilistik ve teknik gelişim; stiller ve bölgesel eğilimler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
2 Hellenistik tanrıça ve kadın yontuları: Stilistik ve teknik gelişim; stiller ve bölgesel eğilimler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
3 Hellenistik tanrıça ve kadın yontuları: Giysili tanrıça ve kadın yontuları: Stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
4 Hellenistik tanrıça ve kadın yontuları: Çıplak Aphrodite yontuları ve yorum; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
5 Hellenistik barok gruplar: Büyük ve Küçük Galatlar Grubu: Large and Small Gauls: stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
6 Diğer Hellenistik barok gruplar: Mitolojik grup yontuları; stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
7 Hellenistik Dionyzos grubu yontular: Satyrler, Maenadlar, nymphler, kentaurlar ve diğerleri: stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
8 Arasınav
9 Hellenistik Dionysos grubu yontular: Satyrler, Maenadlar, nymphler, kentaurlar ve diğerleri: stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
10 Hellenistik Bergama Krallığı yontuculuğu: Büyük Altar: Özgün yontular: stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
11 Pergamon and the Great Altar: The Gigantomachy: stilistik ve teknik gelişim. The Telephos frieze: stilistik ve teknik gelişim. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
12 Hellenistik mimari yontuculuk ve frizler: Tapınak kabartmalarının biçim ve işlevi; stilistik ve teknik gelişim; stil ve bölgesel eğilimler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
13 Hellenistik mimari yontuculuk ve frizler: Mezar kabartmalarının biçim ve işlevi; stilistik ve teknik gelişim; stil ve bölgesel eğilimler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
14 Hellenistik adak kabartmaları; mezar stelleri ve lahitler: stilistik ve teknik gelişim; stil ve bölgesel eğilimler. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74129 1148160 Hellenistik dönem tanrı yontularını kavramak
74130 1157872 Grup ve mimari yontularını incelemek
74131 1163957 Kabartma adak ve mezar stellerinin yontu sanatı hakkında bilgi sahibi olmak
74132 1146470 Stilistik değişimleri ve kıyaslama yapmayı öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
74129 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 1 4 1 4 4
74130 1 4 1 4 2 4 2 4 5 2 5 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
74131 5 5 2 1 4 1 2 4 1 2 4 2 2 4 4 1 1 2 2 1 1 4 1 2
74132 2 2 2 2 1 2 4 2 4 1 2 4 1 4 1 1 5 2 2 4 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek