Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK306 Hellenistik Çağ Mimarlığı II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Hellenistik dönem mimarlığının genel özelliklerini ve önceki dönem olan Klasik dönem mimarlığından farklılıklarını, dinsel, kültürel ve sosyal yapı örnekleri temelinde öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: E.Akugal, Anadolu Uygarlıklıkları, İstanbul 1988. E.Akugal, Griechische und römische Kunst in der Türkei, München 1987. W.Hoepfner-L.Schwandner (Hrsg.), Hermogenes und die hochhellenistische Architectur, Internationales Kolloquium - Berlin 1988, Mainz 1990. R.Martin, Architecture Grecque, Venise 1993. A.Akarca, Şehir ve Savunması, Ankara 1987. R.A. Tomlinson, Greek Architecture, London 1989. G.M.A. Richter, Yunan Sanatı, İstanbul 1979. A.W. Lawrence, Greek Architecture, London 1970. W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece, London, 1950. E.J.Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, İstanbul 2000. R.E Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, İstanbul 1986. G. Gruben, Die Tempel Der Grieschen, München 1966. G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer, München 2001. C. Gates, Ancient Cities, The Archaeology of urban life in the Ancient Near East and Agypt, Greece and Rome, London, 2003. Önerilen Kaynaklar: T.Spawforth, The Greek Temples, London 2006. Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, 1998, İstanbul. (YEM) T. Schulz, “ Baukonstruktion und Bautechnik des Zeustempels von Aizanoi im Vergleich zu anderen Pseudodipteroi”, M.Bachmann (Hrsg.) Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien, BYZAS 9, 2009, 509-525. H. Kähler, Der Grichische Tempel, Berlin, 1964. R.A. Tomlinson, Greek Sanctuaries, London, 1976. H. Kneil, Grundzüge der Griechischen Architektur, Darmstadt, 1980. J.J. Coulton, Greek architect at Work, London, 1977. D.M. Robertson, Greek and Roman Architecture, London, 1950. S. Evers, Die Grichische Architekten in der Archaic und Klassicher Zeit, Frankfurt am Main, 1996. O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, İstanbul, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hellenistik Dönem ilişkin dinsel, kültürel ve sosyal yapıların özellikleri incelenecektir. Hellenistik Dönem mimarisinin özellikleri, Anadolu ve diğer ülkelerdeki merkezlerde ele geçen örnekler temelinde öğrenilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 20 20
48 Sözlü Sınav 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grek Tiyatrosunda Sahne ve Sahnenin Mekanik elemanları 1. hafta.pdf
2 Hellenistik Tiyatrolar : Priene Tiyatrosu ve Gelişim Evreleri 2. hafta.pdf
3 Hellenistik Dönem Sahne Binalarının Köken ve Gelişimi 3. hafta.pdf
4 New Pleuron ve Assos Tiyatrosu 4. hafta.pdf
5 Efes Tiyatrosu ve gelişim evreleri 5. hafta.pdf
6 Delos, Eretria, Sikyon, Epidauros ve Korinth Tiyatroları 6. hafta.pdf
7 Bergama ve Atina Dionysos Eleuthereus Tiyatrosu 7. hafta.pdf
8 Ara sınav 8. hafta.pdf
9 Hellenistik Dönem Agora ve Stoaları 9. hafta.pdf
10 Hellenistik Dönem Stadiumları 10. hafta.pdf
11 Hellenistik Dönem Bouleuterionları 11. hafta.pdf
12 Hellenistik Dönem Gymnasiumları 12. hafta.pdf
13 Hellenistik Dönem Mezar Mimarisi 13. hafta.pdf
14 Hellenistik Dönem Mezar Anıtları 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1407853 Hellenistik dönem mimarlığına etki eden daha erken dönem yapılarının özelliklerini kavrayabilme
2 1384247 Mimari ile ilgili terminolojiyi pekiştirebilme.
3 1376934 Klasik dönem yapıları ile Hellenistik dönem yapılarını birbirinden ayırabilme.
4 1377253 Anadolu ve diğer ülkelerdeki Hellenistik Döneme ait yapıları öğrenebilme ve bu yolla arkeolojik malzemeleri değerlendirmede çıkarım yapabilme
5 1393831 Hellenistik Dönem mimarlığına ait eserleri tanımlarken terimleri doğru kullanabilme.
6 1385898 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
7 1389598 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 4 3 2 3 1 3 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 3 5 5
2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek