Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK314 Frig Sanatı II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı M.Ö. 1. binyılda Doğu Anadolu’da varlık göstermiş olan Frig Krallığı’nın tarihini, sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

V.Sevin, “Fyrgler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul 1982, 230-244, R.S.Young, Gordion:The Excavations, Ankara 1968, G.K.Sams, “The Early Phrygian Period at Gordion:Toward a Cultural Identity”, Source 7,1988, 9-15.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Frig krallığının tarihini ve sanatının askeri ve dini mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Batı Anadolu , Kuzey Suriye ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Frig plastik sanatı-1 Anlatım 1. Ders Frig Dini.pptx
2 Frig Plastik sanatı-2 Anlatım 2. Ders Dil ve Yazı.pptx
3 Frig bronzlarının üretim tekniği Anlatım 3. Ders Mezar Mimarisi.pptx
4 Frig bronzlarının stilistik özellikleri Anlatım 4. Ders TÜMÜLÜS.ppt
5 Frig bronzlarının ikonografisi Anlatım 5. Ders Frig Keramiği.pptx
6 Frig çanak çömleği-1 Anlatım 6. Ders Friglerde Maden İşçiliği.pptx
7 Frig Çanak çömleği-2 Anlatım 7. Ders Friglerde Marangozluk.pptx
8 Frig çanak çömleğinin stilistik özellikleri Anlatım 8. Ders Heykeltraşlık.pptx
9 Ara sınav
10 Friglerde fildişi işçiliği Anlatım 10. Ders Frig Kale ve Kentleri.pptx
11 Friglerde Dokumacılık Anlatım 11. Ders Gordion.pptx
12 Frig dini-1 Anlatım 12. Ders PESSİNUS.ppt
13 Frig dini-2 Anlatım 13. ŞARHÖYÜK -DORYLAION.pptx
14 Frig yazısı ve dili Anlatım 14. Ders Nakoleia.pptx
15 Frig mimarisi ve diğer yerleşimler-1 Anlatım 15. Ders Hacı Tuğrul.pptx
16 Frig mimarisi ve diğer yerleşimler-2 Anlatım 16. Ders Tatarlı-Samsun.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68339 1387054 Frig kültürünün çevre kültürlerle ilişkilerini değerlendirebilme
68340 1414483 Frig çanak çömlek geleneği
68341 1400000 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
68339 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68340 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
68341 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek