Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK314 Frig Sanatı II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı M.Ö. 1. binyılda Doğu Anadolu’da varlık göstermiş olan Frig Krallığı’nın tarihini, sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

V.Sevin, “Fyrgler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul 1982, 230-244, R.S.Young, Gordion:The Excavations, Ankara 1968, G.K.Sams, “The Early Phrygian Period at Gordion:Toward a Cultural Identity”, Source 7,1988, 9-15.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Frig krallığının tarihini ve sanatının askeri ve dini mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Batı Anadolu , Kuzey Suriye ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Frig plastik sanatı-1 Anlatım
2 Frig Plastik sanatı-2 Anlatım
3 Frig bronzlarının üretim tekniği Anlatım
4 Frig bronzlarının stilistik özellikleri Anlatım
5 Frig bronzlarının ikonografisi Anlatım
6 Frig çanak çömleği-1 Anlatım
7 Frig Çanak çömleği-2 Anlatım
8 Frig çanak çömleğinin stilistik özellikleri Anlatım
9 Ara sınav
10 Friglerde fildişi işçiliği Anlatım
11 Friglerde Dokumacılık Anlatım
12 Frig dini-1 Anlatım
13 Frig dini-2 Anlatım
14 Frig yazısı ve dili Anlatım
15 Frig mimarisi ve diğer yerleşimler-1 Anlatım
16 Frig mimarisi ve diğer yerleşimler-2 Anlatım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68339 1158229 Frig kültürünün çevre kültürlerle ilişkilerini değerlendirebilme
68340 1187257 Frig çanak çömlek geleneği
68341 1171880 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
68339 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68340 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
68341 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek