Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK401 Roma Çağı Heykeltraşlığı I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Roma portre sanatı, Etrüsk ve Hellenistik dönem geleneklerinden kaynaklanan kökeninden başlayarak M.S. 4. yüzyıl ortalarına kadar olan dönem içinde irdelenir. Bu zamansal kapsamda Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemi portreleri, gömüt tasvirleri, özel portreler sosyal, politik, ekonomik ve sanatsal çerçevsinde tanımlanır ve tanıtılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Diana E. E. Kleiner, Roman Sculpture, 1992. - J. M. C. Toynbee, Roman Historical Portraits, 1978. - Bernard Schweitzer, Die Bildniskunst der römischen Republic 1948. - R. P. Hinks, Greek and Roman Portrait Sculpture, 1935. - D. E. Strong, Roman Imperial Sculpture, 1961. - E. Strong, Roman Sculpture, 1907,1911.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Roma Portre sanatı; Ekoller, ve, Gelişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Roma sanatına giriş: Roma’nın ve imparatorluğun tarihsel alt yapısı; coğrafi ve kronolojik tanımlamalar; hamiler, sanatçılar; malzeme ve teknik. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 1.Ders-Genel Bilgiler-Kapsam-Kaynakça.pdf
1.Genel Bilgiler.mp4
2 Roma yontu sanatı ve mimari konteksi: Anıtların tipolojisi; Roma eklektisizmi. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 2.Ders-Yerli italik ve Etrüsk Plastiği.pdf
2.Etrüsk ve Yerli Heykeltıraşlık.mp4
3 Cumhuriyet Dönemi portreleri: Öncüler: Etrüsk, Grek ve Latin portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 3.Ders-Portrenin Doğuşu.pdf
3.Portrenin Doğuşu.mp4
4 Greek sanatının İtalya’da tanınması: Özgün Grek yapıtları ve Roma kopyaları; Roma kopya sanatı: Pasiteles Okulu. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 4.Ders-Greklerde Portre ve Gelişimi.pdf
4.Portrenin Doğuşu ve Greklerde Gelişimi.mp4
5 Cumhuriyet Dönemi portre sanatı: Özgün yapıtlar ve patrici portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 5.Ders-Roma Cumhuriyet Dönei-Genel.pdf
5.Roma Cumhuriyet Genel.mp4
6 Cumhuriyet Dönemi portre sanatı: Kadın ve azadlı öle portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 6.Ders-Roma Cumhuriyet ve Delos.pdf
6.Roma Cumhuriyet ve Delos.mp4
7 Nümizmatik portreler ve hanedan aile portrelerinin başlangıcı: Muhteşem Pompey, Julius Caesar ve Mark Antony portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 7.Ders-Cicero-P.Magnus-Crassus-Caesar.pdf
7.Roma Cumhuriyet-Örnekler Cicero vd..mp4
8 Arasınav
9 Augustus Dönemi ve İmparatorluğun doğuşu: Augustus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 9.Ders-Roma Cumhuriyet-Kadınlar.pdf
8.Cumhuriyet-Kadınlar.mp4
10 Augustus Dönemi kadın portreleri: Livia, Octavia; Augustus dönemi azadlı erkek ve kadın portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 10.Ders-Augustus.pdf
10.Augustus.mp4
11 Julius Claudiuslar Dönemi sanatı: İmparator portreleri: Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Julius Claudiuslar Dönemi sanatı: Saraylı Roma kadın portreleri: Livia, Genç Antonia Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 11.Ders-Roma Cumhuriyet-Mezar ve diğer eserler.pdf
11.Roma Cumhuriyet-Veristik-Mezar Taşları.mp4
12 İç Savaş (M.S. 68-69): Galba, Otho, Vitellius portreleri. Flaviuslar Hanedanlığı: Vespasian, Titus ve Domitian portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 12.Ders-Augustus Dönemi kabartmalar.pdf
12.Kabartmalar.mp4
13 Flaviuslar Hanedanlığı kadın portreleri: Marcia Furnilla; Julia Titi; Domitia; Vibia Matidia. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 13.Ders-Gemme Augusta-Gens Augusta-Gümüş Kaplar.pdf
13.Gemme Augusta.mp4
14 Roma sanatında Flaviuslar’ın etkileri ve Domitian dönemi eklektisizmi; Nerva portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 14.Ders-Livia-Agrippa-Gaius-Lucius Caesar.pdf
14.Augustus'un Aile Üyeleri.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83548 1399577 Roma Portrelerinin başlangıcı hakkında bilgi sahibi olmak
83549 1410212 Roma portre üretiminde önemli ekolleri öğrenmek
83550 1395752 Dönemlere gore portre sanatının gelişimini incelemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
83548 2 4 2 1 4 1 2 1 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 1 2 1 2
83549 1 2 1 4 1 4 1 4 5 4 1 2 4 1 2 4 2 4 1 4 2 1 4 5
83550 1 2 4 1 5 4 2 4 5 2 4 2 5 4 1 2 4 5 2 4 1 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek