Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK405 Roma Çağı Mimarisi I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan, yıkılışına kadar geçen sürede Roma uygarlığındaki mimari yapıtlarının gelişiminin incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alexander G. Mc. Kay, Römische Häuser, Villen und Palaste, 1980. John Percival, The Roman Villa, London, 1976. Kenneth Painter, Roman Villas in İtaly, London, 1980. John B. Ward-Perkins, Roman Architecture, Newyork, 1977. Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Mimarlığın Uluslararası Kaynakları: 2, Çeviren: S. Güven, 1990. Thomas Blagg, A Handbook of Roman Art, Newyork, 1983. Martin Thorpe, Roma Mimarlığı, Londra, 1995 (Çeviren: Rıfat Akbulut, 2002). F. Yegül, Antik Çağda Hamamlar ve Yıkanma, 1995 (Çeviren: E. Erten, İstanbul, 2006). J. W. Stamper, The Architecture of Roman Temples, Cambridge, 2005. M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, London, 1997 (Çeviren: Z. K. Erden, İstanbul, 2004).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Roma imparatorluğu’nun sınırları içerisinde yer alan mimarlık yapıtları merkez ve eyaletler kapsamında değerlenmektedir. Roma’nın kuruluşundan başlayarak, imparatorluğun sonuna kadar geçen süreç içerisinde geçirmiş olduğu gelişim, kent içerisinde inşa edilen yapıların incelenmektedir. Eyaletlerde inşa edilen Roma kentlerinin genel yapıları, bu kentlerin Roma özelliklerini yansıtan yapılarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Roma’nın, Hellen ve Etrüsklerden almış olduğu mimari etkilenmeler anlatılmaktadır. Roma’nın ortaya koyduğu yeni yapı teknikleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk döneminin önemli anıtları, saraylar, evler, hamamlar, kemerler, forumlar, tapınaklar, tiyatrolar ve amphitiyatrolar, imparatorluk merkezi ve eyalet örnekleri kapsamında açıklanmaktadır. Anadolu mimarisinde Roma mimari yapı tekniklerinin uygulanması dersin diğer bir bölümünü oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zafer Takları ve yapılış nedenleri 1.Ders-Kaynaklar-Etrüskler.pdf
2 Roma Zafer Takı Örnekleri 2.Ders-Kent Planlaması.pdf
3 Kuzey Avrupa ve Afrika örnekleri 3.Ders-Caddeler-Forumlar-Cryptoportiko.pdf
4 Anadolu Zafer Takları 4.Ders-Yollar.pdf
5 Yunan Stoa Mimarisi 5.Ders-Savunma-Askeri Yapılar, Castrum.pdf
6 Yunan Stoalarının Kaynak ve Tarihçesi 6.Ders-Anıtlar 1, Zafer Takları.pdf
7 Yunan Stoa Tipleri 7.Ders-Anıtlar 2, Zafer sütunları.pdf
8 Ara Sınav
9 Arkaik Dönem Stoaları 9.Ders-Mimar ve Mimari Düzenler.pdf
10 Klasik Dönem Stoaları 10.Ders-Tapınaklar.pdf
11 Hellenistik Dönem Stoaları 11.Ders-Basilica-Curia-Regia.pdf
12 Hellenistik Dönem Anadolu Stoaları 12.Ders-Köprüler-Tüneller-Mil Taşları.pdf
13 Stoaların Strüktürü 13.Ders-Kanallar, Limanlar, Fenerler.pdf
14 Atina Attalos Stoası ve Genel Değerlendirme 14.Ders-Tiyatro, Odeon, Amphitiyatro, Circus, Stadium.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475839 Roma mimarlığının temel ilkelerini
2 1475840 Bina tiplerini ve yapı malzemelerini
3 1475841 Su sistemlerini ve hamam mimarisini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 4 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 3 4 5 3 4 2
2 2 1 2 4 3 2 4 5 2 1 4 4 5 3 1 4 2 2 3 4 2 2 1 2
3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 5 2 2 5 2 5 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek