Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 927001 4 7 3

Dersin Amacı

M.Ö. 1. binyılda Doğu Anadolu’da varlık göstermiş olan Urartu Krallığı’nın tarihsel sürecini arkeolojik ve yazılı kaynaklar ışığında; Urartu Krallığı’nın sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Çilingiroğlu, A. (1994). Urartu Tarihi, İzmir. Yardımcı Kitaplar: B.B. Piotrovskii, The Ancient Civilizations of Urartu, Geneva, 1969. B.B.Piotrovskii, Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London, 1967. V.Sevin, Yeni Assur Sanati ve Mimarlik, Ankara, 1999. T.B.Forbes, Urartian Architecture BAR International Series 170, Oxford, 1983. R. Merhav, Urartu – A Metalworking Center in the First Millennium BC (Ed. Merhav), Jerusalem, 1991. E. Poroda, The Art of Ancient Iran, New York, 1962.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Urartu Krallığı tarihi, arkeolojik ve filolojik veriler ışığında ele alınacaktır. Urartu krallarının askeri, ekonomik ve siyasi faaliyetleri incelenecektir.Urartu sanatının askeri ve dini mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Batı İran, Kuzey Suriye ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar 1. Ders Urartu Arkeolojisi.mp4
1. Ders Erken Demir Çağ.ppt
2 Urartu Krallığı öncesi Doğu Anadolu’da etnik ve siyasi yapı. Urartu 2. Ders.mp4
2. Ders Erken Demir Çağ.ppt
3 Doğu Anadolu’da Beylikler Dönemi ve Urartu Krallığı’nın kuruluş evresi Urartu.mp4
3. Ders Erken Demir Çağ.ppt
4 Kurucu Kral: Lutupri oğlu Sarduri dönemi 4. Ders ARAMU-I. SARDURİ.pptx
Urartu 4.mp4
5 Sarduri oğlu İşpuini dönemi ve İşpuini- Menua ortak krallığı Urartu.mp4
5. Ders İŞPUİNİ.ppt
6 Büyük mimar: İşpuini oğlu Menua dönemi ve Prens İnişpua Urartu.mp4
6. Ders MENUA.ppt
7 Menua oğlu Argişti dönemi 7. Ders I. ARGİŞTİ.ppt
Urartu.mp4
8 Argişti oğlu Sarduri dönemi Urartu.mp4
8. Ders II. SARDURİ.ppt
9 Ara sınav
10 Argişti oğlu Sarduri dönemi 10. ders urartu.mp4
10. Ders I. RUSA.ppt
11 Sarduri oğlu Rusa dönemi 11. ders urartu.mp4
11. Ders II. ARGİŞTİ.ppt
12 Rusa oğlu Argişti dönemi 12. ders urartu.mp4
12. Ders .pptx
13 Krallığın yeniden canlanışı: Argişti oğlu Rusa dönemi 13. ders urartu.mp4
13. Ders.pptx
14 Geç krallar ve krallığın yıkılışı 14. ders urartu.mp4
14. Ders Kaleler ve Kentler.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1387212 Urartu Krallığı’nın coğrafi sınırlarının çizilmesi
2 1392483 Urartu Krallığı öncesi Doğu Anadolu’daki etnik ve siyasi yapıyı anlayabilme
3 1378725 Urartu Krallığı’nın kuruluş evresini kavrayabilme.
4 1384777 Urartu krallarının askeri, ekonomik ve siyasi faaliyetlerini değerlendirebilme
5 1393538 Urartu sanatına ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi.
6 1380894 Urartu sanatının çevre kültürlerle ilişkilerini değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek