Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK402 Roma Çağı Heykeltraşlığı II 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Roma portre sanatı, Etrüsk ve Hellenistik dönem geleneklerinden kaynaklanan kökeninden başlayarak M.S. 4. yüzyıl ortalarına kadar olan dönem içinde irdelenir. Bu zamansal kapsamda Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemi portreleri, gömüt tasvirleri, özel portreler sosyal, politik, ekonomik ve sanatsal çerçevsinde tanımlanır ve tanıtılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Diana E. E. Kleiner, Roman Sculpture, 1992. - J. M. C. Toynbee, Roman Historical Portraits, 1978. - Bernard Schweitzer, Die Bildniskunst der römischen Republic 1948. - R. P. Hinks, Greek and Roman Portrait Sculpture, 1935. - D. E. Strong, Roman Imperial Sculpture, 1961. - E. Strong, Roman Sculpture, 1907,1911.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Roma Portre sanatı; Ekoller, ve, Gelişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Trajan Dönemi: Trajan dönemi askeri yayılım ve sanat anlayışı; Trajan ve Plotina portreleri. Hadrian Dönemi: Hadrian Dönemi klasizmi; Hadrian, Sabina ve Antonius portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 1.Ders-Tiberius-Caligula-Claudius-Nero-Galba-Otho-Vitellius.pdf
2 Geç Antik Çağ Başlangıcı: Antoninler Dönemi sanatı: Antoninus Pius portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 2.Ders-Claudius-Nero-Galba-Otho-Vitellius.pdf
3 Antoninler Dönemi: Marcus Aurelius, Lucius Verus ve Commodus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 3.Ders-FLAVIUSLAR-Vespasianus-Titus-Domitianus.pdf
4 Antoninler Dönemi kadın portreleri: Yaşlı Faustina, Genç Faustina portreleri; Antoninler dönemi özel portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 4.Ders-Flavius Dön.Kadınlar-Kabartmalar ve Nerva.pdf
5 Severuslar Dönemi: Septimius Severus, Caracalla ve Geta portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 5.Ders-Traianus-Plotina-Marciana-Matidia ve Kabartmalar.pdf
6 Severuslar Dönemi kadın portreleri: Julia Domna ve özel kadın portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 6.Ders-Nero ve Sonrası Kadın Portre Gelişimi.pdf
7 Üçüncü yüzyıl İmparator portreleri: Macrinus ve Elagabalus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 7.Ders-Hadrianus ve Hadrianus Dönemi Özel Portreleri.pdf
8 Ara Sınav
9 Üçüncü yüzyıl İmparator portreleri: Alexander Severus, Maximinus Thrax, Pupienus, and Balbinus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 8.Ders-ANTONİNLER-Antoninus Pius-Marcus Aurelius.pdf
10 Üçüncü yüzyıl İmparator portreleri: Gordian III, Philip the Arab, Trajan Decius, Trebonianus Gallus, and Valerian portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 9.Ders-ANTONİNLER-Lucius Verus-Lucilla-Commodus-Pertinax-Didius Julius-Niger-Albinus.pdf
11 Üçüncü yüzyıl İmparator portreleri: Gallienus, Claudius Gothicus, Aurelian, Probus, and Carinus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 10.Ders-SEVERUSLAR-Septimius Severus-Julia Domna-Caracalla-Plautilla-Geta.pdf
12 Üçüncü yüzyıl İmparatoriçe portreleri: Julia Mamea, Otacilia Severa, Furia Sabina Tranquillina, Salonina portreleri; anonym kadın portreleri. Ve Üçüncü Yüzyıl özel portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 11.Ders-Macrinus-Diadumenianus-Elegabal-A.Severus ve Kadınlar.pdf
13 Tetrarchlar Dönemi imparator portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 12.Ders-Asker İmparatorlar Dönemi I.pdf
14 Constantin dönemi portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap 13.Ders-Asker İmparatorlar Dönemi II.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1397734 Roma imparatorluk döneminde yontu sanatıyla paralel gelişen portrelerin tanımlanmasını ve kıyaslamanın öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 5 2 5 2 4 1 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek