Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK402 Roma Çağı Heykeltraşlığı II 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Roma portre sanatı, Etrüsk ve Hellenistik dönem geleneklerinden kaynaklanan kökeninden başlayarak M.S. 4. yüzyıl ortalarına kadar olan dönem içinde irdelenir. Bu zamansal kapsamda Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemi portreleri, gömüt tasvirleri, özel portreler sosyal, politik, ekonomik ve sanatsal çerçevsinde tanımlanır ve tanıtılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Diana E. E. Kleiner, Roman Sculpture, 1992. - J. M. C. Toynbee, Roman Historical Portraits, 1978. - Bernard Schweitzer, Die Bildniskunst der römischen Republic 1948. - R. P. Hinks, Greek and Roman Portrait Sculpture, 1935. - D. E. Strong, Roman Imperial Sculpture, 1961. - E. Strong, Roman Sculpture, 1907,1911.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Roma Portre sanatı; Ekoller, ve, Gelişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Trajan Dönemi: Trajan dönemi askeri yayılım ve sanat anlayışı; Trajan ve Plotina portreleri. Hadrian Dönemi: Hadrian Dönemi klasizmi; Hadrian, Sabina ve Antonius portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
2 Geç Antik Çağ Başlangıcı: Antoninler Dönemi sanatı: Antoninus Pius portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
3 Antoninler Dönemi: Marcus Aurelius, Lucius Verus ve Commodus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
4 Antoninler Dönemi kadın portreleri: Yaşlı Faustina, Genç Faustina portreleri; Antoninler dönemi özel portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
5 Severuslar Dönemi: Septimius Severus, Caracalla ve Geta portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
6 Severuslar Dönemi kadın portreleri: Julia Domna ve özel kadın portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
7 Üçüncü yüzyıl İmparator portreleri: Macrinus ve Elagabalus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
8 Ara Sınav
9 Üçüncü yüzyıl İmparator portreleri: Alexander Severus, Maximinus Thrax, Pupienus, and Balbinus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
10 Üçüncü yüzyıl İmparator portreleri: Gordian III, Philip the Arab, Trajan Decius, Trebonianus Gallus, and Valerian portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
11 Üçüncü yüzyıl İmparator portreleri: Gallienus, Claudius Gothicus, Aurelian, Probus, and Carinus portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
12 Üçüncü yüzyıl İmparatoriçe portreleri: Julia Mamea, Otacilia Severa, Furia Sabina Tranquillina, Salonina portreleri; anonym kadın portreleri. Ve Üçüncü Yüzyıl özel portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
13 Tetrarchlar Dönemi imparator portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap
14 Constantin dönemi portreleri. Slayt gösterimi, terimlerin açıklanması, konu anlatımı ve soru-cevap

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169478 Roma imparatorluk döneminde yontu sanatıyla paralel gelişen portrelerin tanımlanmasını ve kıyaslamanın öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5 2 2 4 1 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek