Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 927001 4 8 3

Dersin Amacı

M.Ö. 1. binyılda Doğu Anadolu’da varlık göstermiş olan Urartu Krallığı’nın tarihsel sürecini arkeolojik ve yazılı kaynaklar ışığında; Urartu Krallığı’nın sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Çilingiroğlu, A. (1994). Urartu Tarihi, İzmir. Yardımcı Kitaplar: B.B. Piotrovskii, The Ancient Civilizations of Urartu, Geneva, 1969. B.B.Piotrovskii, Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London, 1967. V.Sevin, Yeni Assur Sanati ve Mimarlik, Ankara, 1999. T.B.Forbes, Urartian Architecture BAR International Series 170, Oxford, 1983. R. Merhav, Urartu – A Metalworking Center in the First Millennium BC (Ed. Merhav), Jerusalem, 1991. E. Poroda, The Art of Ancient Iran, New York, 1962.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Urartu Krallığı tarihi, arkeolojik ve filolojik veriler ışığında ele alınacaktır. Urartu krallarının askeri, ekonomik ve siyasi faaliyetleri incelenecektir.Urartu sanatının askeri ve dini mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Batı İran, Kuzey Suriye ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Urartu sanatına ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi Okuma ve Sunum
2 Urartu askeri mimarisini ve savunma sistemlerini anlayabilme Okuma ve Sunum
3 Urartu dini mimarisi Okuma ve Sunum
4 Urartu tapınakllarında ayin ve ritüeller-1 Okuma ve Sunum
5 Urartu tapınakllarında ayin ve ritüeller-2 Okuma ve Sunum
6 Apadanalar Okuma ve Sunum
7 Sivil Mimari Okuma ve Sunum
8 Çanak çömlek geleneği-1 Okuma ve Sunum
9 Ara sınav
10 Çanak Çömlek geleneği-2 Okuma ve Sunum
11 Urartu taş eser işçiliğini taş kaplar ve mimari süsleme öğeleri ışığında değerlendirebilme. Okuma ve Sunum
12 Urartu metal işçiliğini madencilik, üretim tekniği ve stil kritiği açısından kavrayabilme-1 Okuma ve Sunum
13 Urartu metal işçiliğini madencilik, üretim tekniği ve stil kritiği açısından kavrayabilme-2 Okuma ve Sunum
14 Urartu sanat eserlerinin ticari meta olarak kaynaklarını tartışabilme. Okuma ve Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1163429 Urartu Krallığı’nın coğrafi sınırlarının çizilmesi
2 1168941 Urartu Krallığı öncesi Doğu Anadolu’daki etnik ve siyasi yapıyı anlayabilme
3 1171522 Urartu Krallığı’nın kuruluş evresini kavrayabilme.
4 1175143 Urartu krallarının askeri, ekonomik ve siyasi faaliyetlerini değerlendirebilme
5 1145555 Urartu sanatına ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek