Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO103 Sistematiğin Esasları 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Dünyamızdaki canlı varlıkların çeşitliliğini kavramak ve bu çeşitliliğin nedenlerini açıklamak. Canlılar dünyasının tanınması ve anlaşılmasına ilişkin yöntemler hakkında bilgi vermek. Canlıları gruplandırırken kullanılacak kriterlerin irdelenmesi. Canlıların filogenetik sınıflandırma sistemlerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Korkmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Davis P.H., Heywood V.H. Principles of Angiosperm Taxonomy, Printers to the University of Edinburgh (1963). 2. Seçmen Ö. Tohumlu Bitkiler Sistematiği, , Ege Üniv. Fen Fak. Kitapları Serisi No:116, Bornova (İzmir) (1986). 3. Heywood V.H. Plant Taxonomy, The Instıtute of Biology’s Studies in Biology no:5. Printed and bound in Great Britain by Camelot Press Ltd. Southampton (1979). 4. Davis P.H. The Moving Staircase: A Discussion on Taxonomic Rank and Affinity, Notes from Royal Botanic Garden Edinburgh, 36,2.(1978)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sistematik, taksonomi ve sınıflandırma kavramları. Filogenetik sınıflandırma nedir? Doğal akrabalık ve filogenetik gelişim basamağı nedir? Takson ve taksonomik kategoriler. Tür kategorisi ve tür oluşumu. Türaltı kategoriler; alttür ve varyete nasıl oluşur? Türüstü taksonomik kategoriler nasıl belirlenir? Tip örneği ve tip örneği çeşitleri. Bilimsel adlandırma ve Latincenin kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 5 1 5
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10
14 Gözlem 5 1 5
15 Gösterme 5 1 5
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 1 3
19 Beyin Fırtınası 4 1 4
29 Bireysel Çalışma 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistematik nedir? Sistematiğin Esasları.pdf
2 Sistematiğin Biyolojiye olan katkıları nelerdir?
3 Biyolojik anlamda tür nedir?, Nasıl belirlenir?.
4 Tür kavramı üzerine yürütülen farklı düşünceler.
5 Takson ve taksonomik kategori kavramları.
6 Sınıflandırma sistemi kavramının açıklanması
7 Geçmişten günümüze uygulanan sınıflandırma sistemleri ve karşılaştırılması.
8 Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan taksonomik kategoriler ve bunların tanımı
9 Bitkilerin Sınıflandırmasında kullanılan taksonomik kategoriler
10 VİZE
11 Hayvanların Sınıflandırmasında kullanılan taksonomik kategoriler
12 Türaltı taksonomik kategoriler ve belirlenmesi
13 Türüstü taksonomik kategorilerin belirlenmesi
14 Taksonomik karakterler
15 Morfolojik taksonomik karekterler
16 Karyolojik taksonomik karakterler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121630 Canlı çeşitliliğinin kavranması
2 1136144 Filogenetik sınıflandırma ve filogenetik ilişkilerin öğrenilmesi
3 1140293 Canlıların sistematize edilmesinin yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4
2 2 3 3
3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek