Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO151 Genel Biyoloji I Lab. 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere mikroskop kullanmasını öğretmek ve bitki hücre dokuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bitki hücrfe ve dokuları bitkisel materyaller kullanılarak incelenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 1 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 80 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plazmoliz ve deplazmoliz Plazmoliz ve deplazmoliz Plazmoliz ve deplazmoiz 1. HAFTA.doc
2 Işık mikroskobunun tanıtımı Işık mikroskobunun tanıtımı 2. HAFTA.doc
3 Nişasta taneleri Nişasta taneleri 3. HAFTA.doc
4 Bitki hücresinde kristaller Bitki hücresinde kristaller 4. HAFTA.doc
5 Sitoplazmada rotasyon ve sirkulasyon Sitoplazmada rotasyon ve sirkulasyon 5. HAFTA.doc
6 Plastidler Plastidler 6. HAFTA.doc
7 Epidermis dokusu, stoma ve tüyler Epidermis dokusu, stoma ve tüyler 7. HAFTA.doc
8 Pafrenkima dokusu Parenkima dokusu 8. HAFTA.doc
9 Ara sınav Ara sınav
10 Kolenkima dokusu Kollenkima dokusu 10. HAFTA.doc
11 Sklerenkima dokusu Sklerenkima dokusu 11. HAFTA.doc
12 İletim dokusu İletim dokusu 12. HAFTA.doc
13 Kök, gövde ve yaprak Kök, gövde ve yaprak 13. HAFTA.doc
14 Çiçek ve meyve Çiçek ve meyve 14. HAFTA.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314009 Öğrenci ışık mikroskobu kullanma tekniklerini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek