Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO191 Fizik 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı fiziğinin temel kavram ve prensiplerini vermek, canlıların incelenmesinde fiziğin nasıl uygulandığını göstermek ve böylece biyoloji ile fizik arasında köprü kurmaktır.Biyolojik olayların anlaşılmasında fizik kurallarının öneminin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. B.Karaoğlu, Üniversiteler için FİZİK,3. Baskı, Seçkin Yayınevi, 2015,Ankara 2. Paul Davidovits, Physics in Biology and Medicine, Harcourt Academic Press, 2001 New York (çeviri Biyoloji ve Tıpta Fizik, F. Köksal, H. Gümüş, A. Köroğlu, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012, Ankara.)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Fizik ve Ölçme, vektörler, Bir Boyutta Hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, İş ve Enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Lineer momentum ve çarpışmalar, açısal momentum ve dönme momenti, Statik denge ve esneklik, Titreşim hareketi, Akışkanlar mekaniği ve Dolaşım dinamiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyofiziğin Temel Kavramları Fizik ve ölçme
2 Vektörler
3 Bir Boyutta Hareket, iki boyutta hareket, Hareket kanunları
4 Dairesel hareket
5 İş ve Enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu,
6 Lineer momentum ve çarpışmalar, açısal momentum ve dönme momenti,
7 Titreşim Hareketi, Statik denge ve esneklik
8 Gazların Kinetik Teorisi
9 ARA SINAV
10 Akışkanlar mekaniği, Dolaşım dinamiği.
11 Solunun dinamiği.
12 Görme biyofiziği.
13 İşitme biyofiziği.
14 Radyasyon biyofiziği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279321 Vektör cebrini bilir, skalerler vektörler ve bunlarla basit işlemleri yapar
2 1279322 Doğrusal hareketi bilir doğrusal hareketle ilgili basit problemleri çözer
3 1279323 İki Boyutlu hareketi bilir,
4 1279324 Newton hareket kanunlarını ve bazı basit uygulamalarını bilir.
5 1279325 Dönme hareketini, açısal hız, açısal ivme dönme kinetik enerjisini bilir
6 1279326 İş enerji, potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu bilir
7 1279327 Çizgisel momentum ve korunumunu bilir.
8 1279328 Dalgalar ve ses dalgaları bilir ses düzeyi ve ses şiddeti hakkında bilgiye sahiptir
9 1279329 Akışkanlar mekaniği ve bernoulli denklemini bilir, dolaşım dinamiği ile ilgili bazı basit problemleri çözer

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
2 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
4 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
5 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
6 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
7 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
8 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
9 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek