Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO104 Biyologlar İçin İstatistik 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere çeşitli çalışma disiplinleri içinde doğru veri toplama, gruplandırma ve analiz etme kabiliyetini kazandırmaktır. Temelde amaç, öğrencilerin karşılaştıkları bilimsel problemler çözümünde doğru istatistik analiz yöntemlerini seçmelerini ve sonuçları yorumlamalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dizüstü bilgisayar, Bir İstatistik Paket Programı (SPSS, Minitab)

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Fundamentals of Biostatistics, 1990 Third Edition, Rosner, B., PWS-Kent Publishing, Boston. 2.Biyoistatistik,2002. Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Hatipoğlu Yayınları, Ankara. 3.Biometry, 1997 Third Edition, Sokal R.R., Rohlf, F.J., W. H. Freeman and Company, New York. 4. Biostatistical Analysis,1974, Zar, J. H.,Prentice-Hall Inc, New Jersey. 5.İlk 4 maddede belirtilen kaynaklardan hazırlanmış yazılı ders notu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoistatistiğe Giriş, Toplum (Evren), örneklem ve birim kavramlarının tanımlanması, Değişken tanımı ve türleri (sürekli, aralıklı, sıralı ve isimsel değişkenler), Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta ölçüleri:Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod, medyan), Betimleyici istatistikler II(merkezi dağılım ölçüleri:Varyans, standart sapma, standart hata, değişim katsayısı)Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta, Veri grubundan Frekans dağılımının hazırlanması; Unimodal, bimodal ve polimodal dağılımların biyolojik olaylarda yansıması, Teorik Frekans Dağılımları I. : Binomial Dağılım ve Poisson Dağılımı parametreleri, Teorik Frekans Dağılımları II. : Normal dağılım (Gaussian Dağılımı) parametreleri, Standart normal Dağılım, Örneklem ortalamasının güven aralığı, Merkezi sınır teoremi ve Student's (t-)dağılımı, Hipotez kurma, test etme ve istatistik karar, Parametrik testler. Önemlilik testleri; Tek ve İki örneklem z ve t testleri, bağımlı(eşleştirilmiş) t testi,Biyolojik olaylarda 'z ve t testi uygulamaları', K örneklem testleri; Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), çoklu karşılaştırma (post hoc testleri) testleri, Biyolojik olaylarda 'varyans analizi' uygulamaları, Regresyon ve Korelasyon analizi; Basit Doğrusal Regresyon, iyolojik olaylarda 'basit doğrusal regresyon' uygulamaları, Parametrik olmayan testler, KiKare testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis Analizi .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 13 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 5 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoistatistiğe Giriş, Toplum (Evren), örneklem ve birim kavramlarının tanımlanması Biyologlar için İstatistik.doc
2 Değişken tanımı ve türleri (sürekli, aralıklı, sıralı ve isimsel değişkenler)
3 Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta ölçüleri:Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod, medyan)
4 Betimleyici istatistikler II(merkezi dağılım ölçüleri:Varyans, standart sapma, standart hata, değişim katsayısı)Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta ölçüleri:Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod, medyan)
5 Veri grubundan Frekans dağılımının hazırlanması; Unimodal, bimodal ve polimodal dağılımların biyolojik olaylarda yansıması
6 Teorik Frekans Dağılımları I. : Binomial Dağılım ve Poisson Dağılımı parametreleri
7 Teorik Frekans Dağılımları II. : Normal dağılım (Gaussian Dağılımı) parametreleri
8 Standart normal Dağılım, Örneklem ortalamasının güven aralığı
9 Merkezi sınır teoremi ve Student's (t-)dağılımı Hipotez kurma, test etme ve istatistik karar
10 Ara sınav
11 Önemlilik testleri; Tek ve İki örneklem z ve t testleri, bağımlı(eşleştirilmiş) t testi Biyolojik olaylarda 'z ve t testi uygulamaları'
12 K örneklem testleri; Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), çoklu karşılaştırma (post hoc testleri) testleri Biyolojik olaylarda 'varyans analizi' uygulamaları
13 Regresyon ve Korelasyon analizi; Basit Doğrusal Regresyon
14 Nonparametrik testler; Kikare testi, Kolmogorov -Smirnov testi, Whitney U testi, Kruskall Wallis Analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122025 Biyolojik olayların tabi oldukları frekans dağılımlarını tanır ve olayları bu dağılımlara uygun olarak sınıflayabilir.
2 1136356 Karşılaşılan bilimsel problemlerin çözümünde doğru istatistik analiz yöntemini seçebilir ve sonuçları yorumlayabilir
3 1135395 Biyoloji alanındaki temel değişkenleri birbirinden ayırabilir ve kategorize(sürekli, aralıklı, isimsel ve sıralı ) edebilir.
4 1163804 Öğrenci evren kavramı içerisinde, evreni temsil edecek nitelikte alt örneklem almayı, örneklemden elde edeceği bulguların kapsama alanını tanır.
5 1166222 Toplum-örneklem-birim kavramından birimin ölçme işlemi gerektirdiğini, ölçülebilirlik ve ölçme hassasiyeti saptandıktan sonra veri grubu toplanabileceğini kavrar.
6 1145318 Biyoloji disiplinleri içinde doğru veri toplayabilir, gruplandırır ve analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 4 3 3 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1
2 1 5 5 4 4 5 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1
3 2 4 5 4 4 5 2 1 5 5 4 1 1 1 1 1
4 2 4 4 4 5 5 1 1 5 5 3 1 1 1 1 1
5 2 4 5 3 3 5 1 1 5 5 3 1 1 1 1 1
6 2 5 5 4 3 5 4 1 5 5 3 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek