Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO102 Genel Biyoloji-II (Zooloji) 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencileri daha sonraki yıllarda canlılar hakkında okuyacakları konularda bilgilendirmek, doğa ve çevre önemini kazandırmak. Hayvanlarda hayatla ilgili bazı temel bilgileri vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevran Eylem GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin hazırladığı "Genel Biyoloji-Zooloji" ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Canlıların Genel Özellikleri Hücrenin kimyasal bileşenleri; inorganik maddeler Hücrenin kimyasal bileşenleri; organik maddeler, Karbohidratlar ve lipitler Proteinler ve Nükleik asitler Enzimler Hayvan Hücreleri, hücre zarının yapısı ve görevleri Hayvansal hücrelerdeki organeller Hayvansal Dokular Mitoz ve mayoz bölünme Glikoliz, Krebs döngüsü Elektron taşıma sistemi Protein sentezi Üreme ve Gelişme Sinir sistemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlıların Genel Özellikleri 1. HAFTA.pptx
2 Hücrenin kimyasal bileşenleri; inorganik maddeler 2. HAFTA.pptx
3 Hücrenin kimyasal bileşenleri; organik maddeler, Karbohidratlar ve lipitler 3. HAFTA.pptx
4 Proteinler ve Nükleik asitler 4. HAFTA.pptx
5 Enzimler 5. HAFTA.ppt
6 Hayvan Hücreleri, hücre zarının yapısı ve görevleri 6. HAFTA.ppt
7 Hayvan hücrelerindeki organeller 7. HAFTA.ppt
8 Hayvansal Dokular 8. HAFTA.doc
9 Ara sınav
10 Mitoz ve mayoz bölünme 10. HAFTA.ppt
11 Glikoliz, Krebs döngüsü 11. HAFTA.ppt
12 Elektron taşıma sistemi 12. HAFTA.ppt
13 Protein sentezi 13. HAFTA.ppt
14 Üreme ve Gelişme 14.HAFTA.ppt
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117624 Hücre kimyasını (inorganik ve organik moleküller) kavrayabilme
2 1117625 Canlıların ortak özelliklerini kavrama,
3 1117626 Hücre ve hücrenin yapısı hakkında bilgi sahibi olma, prokaryotik ve ökaryotik hücreler arasındaki bağlantıyı kurabilme
4 1117628 Metabolizma hakkında bilgi sahibi olma
5 1313394 Kalıtımın moleküler temelini, DNA ve RNA’nın moleküler yapısını,aralarındaki farkları replikasyonunu ve protein sentezini anlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 3 4 3 3 4 5 4 5 5 5 3 4
2 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4
3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4
4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek