Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO152 Genel Biyoloji II Lab. 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Teorik olarak anlatılan konular hakkında deneysel ve gözlemsel bilgi sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevran Eylem GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerekli föy öğrencilere dağıtılacaktır

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Mikroskop ve kısımlarının tanıtılması Epitel doku Bağ doku Kas doku Kıkırdak doku Kemik doku Kan doku Sinir doku Besin maddelerinde organik madde tayini Canlı dokuda enzim faaliyetinin gözlenmesi Enzim faaliyetine sıcaklığın etkisi Enzim faaliyetine pH'ın etkisi Kurbağada refleksin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 5 2 10
13 Deney 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroskop ve kısımlarının tanıtılması 1. HAFTA.pptx
2 Epitel doku 2. HAFTA.pptx
3 Bağ doku 3. HAFTA.pptx
4 Kas doku 4. HAFTA.pptx
5 Kıkırdak doku 5. HAFTA.pptx
6 Kemik doku 6. HAFTA.pptx
7 Kan doku 7. HAFTA.pptx
8 Sinir doku 8. HAFTA.pptx
9 Vize
10 Besin maddelerinde organik madde tayini 9. HAFTA.pptx
11 Canlı dokuda enzim faaliyetinin gözlenmesi 10. HAFTA.pptx
12 Enzim faaliyetine sıcaklığın etkisi
13 Enzim faaliyetine pH'ın etkisi 11. HAFTA.pptx
14 Kurbağada reflekslerin incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189242 Mikroskop kullanımını öğrenir
2 1123363 Hayvansal dokular hakkında bilgilenir
3 1131970 Besinlerdeki organik madde çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1158599 Refleksi kavrar
5 1156394 Enzimler ve enzim faaliyetini etkileyen faktörler hakkında bilgilenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 3
2 4 4 4 5 3 3 3 5 5 4 4 4 5 3 3 2
3 5 3 3 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 3 3 2
4 4 3 3 4 3 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 2
5 5 3 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 5 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek