Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO120 Mesleki İngilizce I 927003 1 2 2

Dersin Amacı

To provide the biology students with a detailed review of the language skills to help them with writing and reading in biology.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. ISLAM GUNDUZ

Ön Koşul Dersleri

Non

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lecture notes

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Review section 1: Verbs, Review section 2: Pronouns, Review section 3: Nouns, Review section 4: Modifiers, Review section 5: Comparatives, Review section 6: Connectors, Review section 7: Style of point of view, Review section 8: Agreement, Review section 9: Introductory verbal modifiers, Review section 10: Parallel structure, Review section 11: Redundancy, Review section 12: Word choice, Exercise 1, Exercise 2

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Review section 1: Verbs
2 Review section 2: Pronouns
3 Review section 3: Nouns
4 Review section 4: Modifiers
5 Review section 5: Comparatives
6 Review section 6: Connectors
7 Review section 7: Style of point of view
8 Review section 8: Agreement
9 Review section 9: Introductory verbal modifiers
10 Mid-term exam
11 Review section 10: Parallel structure
12 Review section 11: Redundancy
13 Review section 12: Word choice
14 Exercise 1, Exercise 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165295 By taking this course, students will be able to renew and sharpen their English skills.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek