Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO122 Çevre Biyolojisi 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Canlılarda iç ve dış çevre ilişkilerini ve çevrenin canlıların faaliyetlerindeki önemini kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Mine Kışlalıoğlu, Fikret Berkes (1991). Çevre ve Ekoloji. Remzi Kitabevi -Türkiye Çevre Sorunlar Vakfı (1986). Türkiye'nin Çevre Sorunları. Ankara -Yıldırım Akman, Osman Ketenoğlu, Harun Evren, Latif Kurt, Sema Düzenli (2000). Çevre Kirliliği/Çevre Biyolojisi. Palme Yayıncılık. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ekosistem nedir? Ekosistem ile çevre kavramaları arasındaki ilişkiler. Çevre kirliliği ve ekosistem üzerine etkileri. Çevre rehabilitasyon uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlı, çevre ve ekosistem kavramlarının açıklanması yok yok Çevre-1.pdf
2 Biyolojik ve ekolojik organizasyon düzeyleri,biyomas, biyoenerji ve biyopotansiyel. yok yok Çevre-2.pdf
3 Ekosistemin yapısal komponentleri yok yok Çevre-3.pdf
4 Ekosistemin fonksiyonel komponentleri yok yok çevre-4.pdf
5 Besin kalite ve kantitesindeki değişikliklerin canlıların yaşam ve üreme potansiyellerine etkileri yok yok Çevre-5.pdf
6 Canlı-su ilişkisi yok yok Çevre-6.pdf
7 Çevresel sıcaklık değişimleri ve canlılarda termoregülasyon yok yok çevre-7.pdf
8 Canlıların birbirlerine karşı geliştirdikleri savunma mekanizmaları yok yok Çevre-8.pdf
9 Ara sınav yok yok
10 Topluma ve çevre bilinci nasıl yerleştirilmelidir yok yok çevre-9.pdf
11 Çevre ile ilgili ulusal ve uluslar arası sözleşmeler yok yok Çevre-10.pdf
12 Çevre ile ilgili yerel etkinlikler yok yok çevre-11.pdf
13 Canlı ve çevre hukuku yok yok
14 Genel değerlendirme yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1152851 Doğanın sadece insanlara ait olmadığını kavrar
2 1155588 Her canlının bir işlevinin olduğunu öğrenir.
3 1159503 Çevrenin canlı için önemini anlar
4 1151395 Besi beslenme ilişkilerini kavrar.
5 1160860 Çevrenin sadece yaşanılan ortam olmadığını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek