Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO124 Doğa Koruma 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Doğa tahribatına yol açan etkenleri tanımak, tahribatın boyutu, tahribatın yok edilmesi için Türkiye'de ve dünyada yapılan uygulamalar ile sürdürülebilir bir doğa koruma ilkelerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zakire Tülay Aytaş AKÇİN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Harald Plachter.1991 Naturschutz. Gustav Fischer. ISBN:3-437-20456-4 Stuttgart. Hasan Hayri Tok.1997 Çevre Kirliliği, Trakya Üniv. Yayınları,199 Mine Kışlalıoğlu, Fikret Berkes. 1994 Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çevre kavramı, Biosferin düzeni ve ekosistemlerin yapısı, İnsanlığın ekolojik sorunları ve çevresel bozulmanın nedenleri, Hava, su, toprak, gürültü, radyasyon kirlilikleri ve çözümleri, Doğa korumada yasal düzenlemeler nelerdir. Biyolojik çeşitlilik, Çevresel etki değerlendirmesi, Doğa korumada Türkiye ve dünyadaki yeni yaklaşımlar, Doğa korumada uluslararası antlaşmalar nelerdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 5 1 5
8 Rehberli Problem Çözümü 2 1 2
14 Gözlem 5 1 5
17 Alan Çalışması 5 1 5
24 Seminer 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre kavramı 1 Çevre kavramı.pdf
2 Çevrenin abiyotik etkenleri 2 Çevrenin abiyotik etkenleri.pdf
3 Ekosistemde beslenme ve enerji ilişkileri 3 Ekosistemde beslenme.pdf
4 Ekosistemlerin genel özellikleri 4 Ekosistemlerin genel özellikleri.pdf
5 Ekosistemde madde döngüleri 5 Ekosistemde madde döngüleri.pdf
6 Çevre sorunları 6 çevre sorunları.pdf
7 Su kirliliği 7 Su kirliliği.pdf
8 Ara sınav
9 Hava kirliliği 8 Hava kirliliği.pdf
10 Hava kirliliğinin olumsuz etkileri 9 Hava kirliliğinin olumsuz etkisi.pdf
11 Toprak kirliliği 10 toprak kirliliği.pdf
12 Radyoaktif kirlenme 11 Radyoaktif kirlenme.pdf
13 Gürültü kirliliği 12 Gürültü kirliliği.pdf
14 Çevre ile ilgili uluslararası sözleşmeler. 13 Çevresel kuruluşlar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1145454 Doğa niçin korunmalıdır sorusuna cevap bulunur.
2 1155743 .Çevresel Etki Değerlendirmesi ve aşamaları anlaşılır.
3 1152430 Çevre ile ilgili uluslararası antlaşmalar nelerdir öğrenilir.
4 1156213 Biyolojik çeşitliliğin önemi anlaşılır.
5 1160878 Doğa koruma hakkında hukuksal düzenlemeler nelerdir?
6 1170123 Doğa korumada ülkemizde ve dünyadaki uygulamalar nelerdir?
7 1145671 Dünyadaki ekolojik sorunlarının neler olduğu anlaşılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 5 4 4 4 2 2 4 5 4 5 2 3 3 2
2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 5 4 5 2 3 3 2
3 4 2 3 4 5 4 2 2 4 5 4 5 2 3 2 2
4 4 2 4 4 5 4 2 2 4 5 4 5 2 3 2 2
5 4 2 4 4 5 4 2 2 4 4 4 5 2 3 2 2
6 4 2 3 5 5 4 2 2 5 5 4 5 2 3 2 2
7 5 2 5 5 5 5 2 2 5 5 4 5 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek