Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Biyoloji bilimindeki gelişmelerin öğrencilere aktarılması, öğrencilerin doğaya, biyoloji bilimine bakış açılarının değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazmi Polat

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuru, M., 1999. Omurgalı Hayvanlar. 5. Baskı.Palme Yayıncılık, Ankara. Keeton, W. T., Gould, J.L,1986.Biological Science, Fourth Edition, W. W. NORTON& COMPANY, NEWYORK, LONDON, 1175 p. Geldiay, R., Balık, S., 1988. Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü.Fen Fak. Kitaplar Serisi no:97,E. Ü. Basımevi, Bornova, İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyoloji nedir? Biyolojik çalışmalar niçin önemlidir konularının anlatılması, Canlılar alemi ile ilgili genel bilgilerin öğrencilere aktarılarak, biyolojinin temel hatları ile ilgili bilgiler verilmesi, Biyoloji biliminde son yıllarda karşılaşılan gelişmeler ve sorunlar, Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik çalışmalar niçin önemlidir?, Biyoteknolojik çalışmaların incelenmesi ve günlük hayata uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, Gelişen yüzyıl içerisinde insan yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan icatlar hakkında yapılan araştırmalar, Bilim adamı kavramı hakkında bilgi verilmesi, Biyolojik çalışma alanlarının tanıtılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoloji nedir? Biyolojik çalışmalar niçin önemlidir konularının anlatılması 1. HAFTA.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=qyyF7S7XBnI
2 Canlılar alemi ile ilgili genel bilgilerin öğrencilere aktarılarak, biyolojinin temel hatları ile ilgili bilgiler verilmesi 2. HAFTA.pptx
3 Biyolojinin ülkemizdeki durumu, gelişmeler ve sorunlar 3. HAFTA.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=qyyF7S7XBnI
4 Biyolojinin ülkemizdeki durumu, gelişmeler ve sorunlar 4. HAFTA.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=qyyF7S7XBnI
5 Dünya üzerindeki en ilginç canlı türlerinin tanıtılması 5. HAFTA.pptx
6 Biyolojik bilimsel bir çalışma hangi özelliklere sahip olmalıdır? Biyolojik çalışmalara örnekler 6. HAFTA.pptx
7 Gözlenen ve incelenen biyolojik çalışmaların değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların yorumlanması ve bir biyolog gözü ile eksikliklerin tespit edilmesi 7. HAFTA.pptx
8 Biyolojik Savaş nedir? Biyolojik savaşın tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmesi 8. HAFTA.pptx
https://www.habergazetesi.com.tr/haber/5307662/-prof-dr-nazmi-polat-biyolojik-savas-cikabilir
https://www.samsunhaber.com/samsun-haber/prof-dr-nazmi-polat-biyolojik-savas-cikabilir-h39749.html
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/samsun/polat-biyolojik-savasa-hazir-olmaliyiz-11064136
9 VİZE
10 Biyolojik Savaş nedir? Biyolojik savaşın tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmesi 10. HAFTA.pptx
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/samsun/polat-biyolojik-savasa-hazir-olmaliyiz-11064136
https://www.samsunhaber.com/samsun-haber/prof-dr-nazmi-polat-biyolojik-savas-cikabilir-h39749.html
https://www.habergazetesi.com.tr/haber/5307662/-prof-dr-nazmi-polat-biyolojik-savas-cikabilir
11 Biyolojik Mücadele nedir? Biyolojik mücadelenin tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmesi 11. HAFTA.pptx
12 Biyolojik Mücadele nedir? Biyolojik mücadelenin tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmesi 12. HAFTA.pptx
13 Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik çalışmalar niçin önemlidir? 13. HAFTA.pptx
14 Biyoloji biliminin öğrencilerin gözüyle tarşılması ve değerlendirilmesi 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139485 Biyoloji nedir, bilimsel bir çalışma nasıl yapılır öğrenirler
2 1161311 Biyoloji bilimiyle ilgili son yıllardaki gelişmeleri öğrenirler
3 1146377 Biyoteknolojinin Günümüzdeki durumunu değerlendirirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 5 5 3 2
2 5 5 3 4
3 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek