Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO128 Vitaminler ve Etki Mekanizması 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, detaylı bir şekilde vitaminleri anlatarak öğrenciye yarar sağlamaktır. Öğrencilere, vitaminlerin çeşitlerini ve biyokimyasal etkilerini öğretmektir. Ayrıca öğrencilere vitaminlerin, ratlarda ve insanlarda sağlıklı beslenme için az miktarlarda temel organik maddeler olduğunu öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine Dıraman

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Zubay, G., Biochemistry, 1993, Wm.C. Brown Communication, Inc.; page:278-302 2.Harper'in Biyokimyaya Bakışı, I. Kısım, Ege Ün. Tıp Fak., Yayınları , No:100, Çeviren:Namık Kemal Menteş, 1983 3.Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, 2005, D.NelsonM.Cox,Çeviri Editörü:Prof.Dr.Nedret Kılıç;Palme Yayıncılık 4.Biyokimya, 2001, Prof.Dr.Engin Gözükara, Cilt II, Nobel Tıp Kitapevleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Vitaminlerin tanımı ve tarihçesi; Vitaminlerin kimyasal içerikleri ve biyosentez yolları,Vitaminlerin gruplandırılması; Suda çözünen vitaminlerin özellikleri,kimyasal yapısı, kaynakları,fizyolojik sonuçları ve eksikliği sonuçları, biyokimyasal işlevleri; Yağda çözünen vitaminlerin kimyasal yapısı,özellikleri,bulunduğu yerler, eksikliği belirtileri, biyokimyasal etki mekanizması;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
24 Seminer 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vitaminlerin tanımı ve tarihçesi
2 Vitaminlerin kimyasal içerikleri ve biyosentez yolları,Vitaminlerin gruplandırılması
3 Suda çözünen vitaminlerden Tiaminin özellikleri,kimyasal yapısı, tiamin kaynakları,fizyolojik sonuçları ve eksikliği sonuçları, biyokimyasal işlevleri
4 Suda çözünen vitaminlerden Riboflavinin özellikleri, kimyasal yapısı, biyokimyasal etkisi,eksikliği sonuçları
5 Suda çözünen vitaminlerden Pridoksinin özellikleri,kimyasal yapısı,bulunduğu yerler,eksikliği belirtileri,biyokimyasal fonksiyonları
6 Suda çözünen vitaminlerden Pantotenik asitin özellikleri, kimyasal yapısı,bulunduğu yerler,eksikliği belirtileri, biyokimyasal etki mekanizması
7 Suda çözünen vitaminlerden Biotinin özellikleri, kimyasal yapısı,bulunduğu yerler,eksikliği, biyokimyasal fonksiyonları
8 Suda çözünen vitaminlerden Nikotinik asit(niasinin özellikleri, kimyasal yapısı,bulunduğu yerler, eksikliği belirtileri, biyokimyasal fonksiyonları
9 Suda çözünen vitaminlerden Vitamin B12'in kimyasal yapısı,bulunduğu yerler, eksikliği belirtileri, biyokimyasal etki mekanizması
10 Suda çözünen vitaminlerden Folik asitin kimyasal yapısı,bulunduğu yerler, eksikliği belirtileri, folik asit ve türevlerinin biyokimyasal etkileri
11 Suda çözünen vitaminlerden Vitamin C'in kimyasal yapısı,özellikleri,bulunduğu yerler, eksikliği belirtileri, biyokimyasal etki mekanizması
12 Yağda çözünen vitaminlerden Vitamin E'in kimyasal yapısı,özellikleri,bulunduğu yerler, eksikliği belirtileri, biyokimyasal etki mekanizması
13 Yağda çözünen vitaminlerden Vitamin E'in ve Vitamin D'nin kimyasal yapısı,özellikleri,bulunduğu yerler, eksikliği belirtileri, biyokimyasal etkileri mekanizması
14 Yağda çözünen vitaminlerden Vitamin A'in ve Vitamin K'nın kimyasal yapısı,özellikleri,bulunduğu yerler, eksikliği belirtileri, biyokimyasal etkileri mekanizması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1167628 Vitaminlerin biyokimyasal etkilerini öğretmek
2 1150683 Öğrencilere, vitaminlerin nasıl bulunduğunu ve çeşitlerini öğretmek
3 1144867 Vitamin kaybını önlemek için pişirme koşullarının nasıl olabileceğini kavratmak
4 1161548 Vitaminlerin, ratlarda ve insanlarda sağlıklı beslenme için az miktarlarda temel organik maddeler olduğunu öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4 5
3 4 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek