Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO203 Hayvan Ekolojisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin hayvan ekolojisinin temel prensiplerini detaylı bir şekilde anlamalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yanar

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgener, M, 1999. Hayvan Ekolojisi Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ekolojinin tanımı, amacı, araştırma konuları. tarihçesi ve dalları Populasyon ekolojisi ve populasyon dinamiği Ekolojik rekabet ve niş kavramı Komünite ekolojisi ve hayvanların komünitelerdeki görevleri Hayvan-Bitki ilişkileri, sekonder maddeler Hayvanlarda aposematik ve kriptik renklenme, Batesian ve Müllerian taklitçilik Ekosistemlerde hayvanların görevi Ekosistemlerde besin zincirlerinin oluşması ve hayvanlar Fizyolojik ekoloji ve çevre faktörlerinin hayvanlara etkileri Sıcaklığın hayvanlara etkileri ve hayvanların adaptasyonları Nem ve su muhafaza etme adaptasyonları Hayvanların ritmik davranışları ve hayvan göçleri Hayvanların davranış ekolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 26 26
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekolojinin tanımı, amacı, araştırma konuları. tarihçesi ve dalları
2 Populasyon ekolojisi ve populasyon dinamiği
3 Hayvanlarda habitat seçimi
4 Ekolojik rekabet ve niş kavramı
5 Komünite ekolojisi ve hayvanların komünitelerdeki görevleri
6 Hayvan-Bitki ilişkileri, sekonder maddeler
7 Hayvanlarda aposematik ve kriptik renklenme, Batesian ve Müllerian taklitçilik
8 Ekositemlerde hayvanların görevi
9 Simbiyoz
10 Ekositemlerde besin zincirlerinin oluşması ve hayvanlar
11 Fizyolojik ekoloji ve çevre faktörlerinin hayvanlara etkileri
12 Biyojeokimyasal Döngüler
13 Hayvanların ritmik davranışları ve hayvan göçleri
14 Hayvanların davranış ekolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129815 Öğrenciler hayvan populasyonlarının bir ekolojik komünite içinde hayatlarını nasıl sürdürdüklerini ve besin zincirinde ki görevlerinin neler olduğu hakkında bilgiler edineceklerdir.
2 1314390 Populasyon ekolojisi hakkında bilgi edinerek, komunite ilişkilerini öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek