Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO253 Hayvan Ekolojisi Lab. 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Hayvanların hayatlarını sürdürmek için gerekli şartları ve stratejilerin neler olduğunu öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yanar

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerekli föyler öğrencilere verilecektir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Hayvan Ekolojisinde bilimsel deneyler nasıl yapılır? Hayvan Ekolojisinde bilimsel deneylerinden elde edilen veriler nasıl değerlendirilir? Populasyon Büyüklüklerinin belirlenmesi teknikleri. Örnekleme metotları Doğrudan sayım teknikleri Dolaylı sayımlar Hayat tablolarının yapılması. Nüfus piramitlerinin çizilmesi Besin elde etme teorileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
7 Laboratuvar 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan Ekolojisinde bilimsel deneyler nasıl yapılır? 1. HAFTA.pptx
2 Hayvan Ekolojisinde bilimsel deneylerinden elde edilen veriler nasıl değerlendirilir? 2. HAFTA.pptx
3 Populasyon Büyüklüklerinin belirlenmesi 3. HAFTA.pptx
4 Örnekleme metotları 4. HAFTA.pptx
5 Doğrudan sayım teknikleri 5. HAFTA.pptx
6 Dolaylı sayımlar 6. HAFTA.pptx
7 Hayat tablolarının yapılması. 7. HAFTA.pptx
8 Nüfus piramitlerinin çizilmesi 8. HAFTA.pptx
9 Hayatta kalma eğrileri 9. HAFTA.pptx
10 Böceklerde besin tercihleri 10. HAFTA.pptx
11 Vize
12 Suyun ve Nemin Hayvanlara etkisi 12. HAFTA.pptx
13 Sıcaklığın hayvanlara etkisi 13. HAFTA.pptx
14 Böceklerin ömür uzunluğuna sıcaklığın etkisi 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203769 Hayvan ekolojisinde bilimsel bir deneyin nasıl yapılacağını öğrenirler.
2 1211654 Populasyon büyüklüklerinin nasıl belirlendiğini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3
2 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek