Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO207 Mikrobiyoloji-I 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, mikrobiyolojinin temel kavramlarını ve bu kavramların yaşamdaki önemlerinin anlaşılmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOÇ, Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

Genel Biyoloji

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlop, P.V. and Clark, D.P., 2009, Brock Biology of Microorganisms, Pearson Education, Inc. 2- Çökmüş, C. 2010, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, 11. Baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara. 3- Pelczar Jr,M.; Chan,E.C.S.; Krieg, N.R., 1993. Microbiology, concepts and applications, Mc Graw Hill Inc. 4- Çakmakçı, M.L.; Karahan, A.G., 1995, Mikrobiyolojiye Giriş, ISVAK Yayın No 5.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikrobiyolojinin tarihçesi ve güncel gelişimi, Prokokaryotik ve Ökaryotik hücre kavramları ve çeşitliliği, Mikrobiyal beslenme ve metabolik çeşitlilik, Mikrobiyal genetik ve mikrobiyal genomlar ve Konukçu-parazit ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojiye giriş Mikrobiyolojiye Giriş.pdf
2 Mikrobiyolojinin tarihsel geçmişi Mikrobiyolojinin Tarihsel Geçmişi.pdf
3 Mikrobiyal çeşitlilik ve doğal çevreleri Mikrobiyal Çeşitlilik ve Doğal çevreleri.pdf
4 Hücre yapısı ve evrimsel geçmişi, yaşam ağacı Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmişi.pdf
5 Prokaryotik hücre yapısı, Prokaryotik çeşitlilik-Bacteria ve Archaea Prokaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi.pdf
6 Ökaryotik hücre yapısı, Ökaryotik Çeşitlilik-Eukarya Ökaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi.pdf
7 Mikroorganizmaların karakterizasyonu- Geleneksel ve Moleküler Yöntemler Mikroorganizmaların karakterizasyonu.pdf
8 Mikrobiyal beslenme ve metabolik çeşitlilik Mikrobiyal Beslenme ve Metabolik Çeşitlilik.pdf
9 Mikrobiyal üreme Mikrobiyal Üreme.pdf
10 ARA SINAV
11 Mikrobiyal kontrol (antibiyotikler ve etki mekanizması) Mikrobiyal Kontrol.pdf
12 Mikrobiyal genetiğin esasları Mikrobiyal Genetiğin Esasları.pdf
13 Mikrobiyal Genomlar Mikrobiyal Genomlar.pdf
14 Konukçu-parazit ilişkileri Konukçu-Parazit İlişkileri.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120656 Mikrobiyoloji eğitimi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir
2 1124179 Mikrobiyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir
3 1143215 Mikrobiyolojisi konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir
4 1146544 Mikrobiyoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek