Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO257 Mikrobiyoloji-I Lab. 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere mikrobiyolojinin temel yöntemlerini öğretmek ve bu yöntemlerle ilgili deneyim kazanmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İbrahim ÖZKOÇ, Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Humpries,J., 1979. Bacteriology, John Murray Albemarle Street London 2- Collins,C.H.; Lyne,P.M.; Grange,J.M., 1989. Microbiological methods, Butterworth & Co Ltd. 3- Wistreich,G.A., 1997. Microbiology laboratory, Fundamentals and applications, Prentice-Hall,Inc. 4- Karahan, A.G.; Arıdoğan, B.C.;Çakmakçı,M.L. 2002. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu, Süleyman Demirel Üniv. Yayın No. 24, 2002. 5- Ozkoc İ,; Böke Ozkoc, H.,1997, Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar El Kitabı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Mikrobiyoloji laboratuar çalışma koşulları ve kullanılan alet-ekipmanın tanıtımı, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Besiyerleri ve çeşitleri, Çeşitli ortamlardan miroorganizma izolasyonları, Boyama ve çeşitleri, Farklı mikrobiyal aktivite testeleri, Antimikrobiyal aktivite testi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken kurallar, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi 1.Hafta.pdf
2 Mikrobiyoloji laboratuarları ve laboratuvarlarda kullanılan araç ve gereçlerin tanımı 2.Hafta.pdf
3 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanımları ve uygulanma şekilleri 3.Hafta.pdf
4 Mikroorganizmaların üretilmesinde kullanılan besiyerleri, besiyerlerin hazırlanması, katı besiyeri, yatık ağar ve sıvı besiyeri hazırlanması 4.Hafta.pdf
5 Aseptik teknikler, çevremizdeki mikroorganizmalar 5.Hafta.pdf
6 Saf kültür ve önemi 6.Hafta.pdf
7 Farklı ortamlardan mikroorganizmaların izolasyonu 7.Hafta.pdf
8 Basit Boyama ve morfolojik karakterler 8.Hafta.pdf
9 Gram Boyama 9.Hafta.pdf
10 ARA SINAV
11 Katalaz Testi 11.Hafta.pdf
12 Koagulaz Testi ve Mannitol Fermentasyonu 12.Hafta.pdf
13 Hemoliz Testi, Bile Esculin hidrolizi 13.Hafta.pdf
14 Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi 14.Hafta.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10457 1132350 Mikrobiyoloji laboratuarı eğitimi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir
19581 1228975 Mikrobiyoloji laboratuarı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri
19583 1120307 Mikrobiyoloji laboratuarı konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir
29462 1155098 Mikrobiyoloji laboratuarı ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
10457 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4
19581 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4
19583 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5
29462 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek