Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO205 Omurgasızlar-I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bir hücreli organizmaların tanıtılması, sistematiği, biyolojisi ile bitki, hayvanve insana olan etkilerinin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Remane, A, Storch, V, Welsch, U, 1986. Systematische Zoologie, Gustav Fischer Verlag-Stuttgard-New York. •Demirsoy, A, 1998. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği, 2. Baskı. •Salman, S,2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık. •Göçmen, B, 1998. Genel Parazitoloji, Çağdaş Kopyalama Merkezi. •Atatür, M.K., Budak, A, Göçmen, B, 2003. Omurgasızlar Biyolojisi; Ege Üniversitesi Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bir hücreli organizmaların tüm biyolojik özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
17 Alan Çalışması 14 1 14
24 Seminer 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farklı türlere ait bir hücreli organizmaların genel özellikleri. 1 hafta.pdf
2 Protozoa türleri ve organellerin görevleri. 2 hafta.pdf
3 Flagellata'ya ait farklı türlerin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 3 hafta.pdf
4 Rhizopoda'ya ait farklı türlerinin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 4 hafta.pdf
5 Ciliata'ya ait farklı türlerinin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 5 hafta.pdf
6 Sporozoa'ya ait farklı türlerin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 6 hafta.pdf
7 Metazoa türlerininin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 7 hafta.pdf
8 Placozoa'ya ait farklı türlerinin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 8 hafta.pdf
9 Porifera'ya ait farklı türlerinin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. VİZE 9 hafta.pdf
10 Cnidaria'ya ait farklı türlerinin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 10 hafta.pdf
11 Ctenophora'ya ait farklı türlerinin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 11 hafta.pdf
12 İki embriyo tabakalı, sölomsuz çok hücreli canlıların genel özellikleri ve biyolojisi özellikleri. 12 hafta.pdf
13 Mesozoa türlerinin. Protostomia'nın genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 13 hafta.pdf
14 Plathyhelminthes ve Nemertini'nin genel özellikleri, biyolojisi ve taksonomik özellikleri. 14 hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131768 Bir hücreli organizmaların yaptığı hastalıkların etkileri ve ekonomik kayıpların boyutlarını kavratmak.
2 1141749 Bir hücreli organizmaların sistematiğini öğretmek.
3 1215009 Bir hücreli organizmaların organellerini ve bu organellerin görevlerini öğretmek.
4 1158810 Parazit bir hücreli organizmaların hayat döngülerini kavratmak
5 1141453 Bir hücreli organizmaların yaptığı hastalıkların etkileri ve ekonomik kayıpların boyutlarını kavratmak.
6 1146736 Bir hücreli organizmaların yapısal ve biyolojik özelliklerini öğretmek.
7 1136009 Bir hücreli organizmaarın bitki, hayvan ve insanlarda parazit yaşayan türlerini ve yaptıkları hastalıkları öğretmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek