Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO255 Omurgasızlar I Lab. 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Kültür hazırlama ve bir hücreli organizmaların tanıtılması ile kısımlarının ayrıntılı incelenmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Remane, A, Storch, V, Welsch, U, 1986. Systematische Zoologie, Gustav Fischer Verlag-Stuttgard-New York. •Demirsoy, A, 1998. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği, 2. Baskı. •Salman, S,2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık. •Göçmen, B, 1998. Genel Parazitoloji, Çağdaş Kopyalama Merkezi. •Atatür, M.K., Budak, A, Göçmen, B, 2003. Omurgasızlar Biyolojisi; Ege Üniversitesi Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bir hücreli organizmaların tanıtılması ve vücut kısımlarının işlevlerinin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 1 1 1
17 Alan Çalışması 1 2 2
24 Seminer 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farklı türlere ait bir hücreli organizma kültürü hazırlama yöntemleri. Omurgasızlar I Lab. I. Hafta.pdf
2 Protozoa türleri üzerinde organellerin görevlerini inceleme. Omurgasızlar I Lab. I. Hafta.pdf
3 Flagellata'ya ait farklı türlerin mikroskop altında incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. II. Hafta.pdf
4 Rhizopoda'ya ait farklı türlerin mikroskop altında incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. V. Hafta.pdf
5 Ciliata'ya ait farklı türlerin mikroskop altında incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. V. Hafta.pdf
6 Sporozoa'ya ait farklı türlerin mikroskop altında incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. IV. Hafta.pdf
7 Metazoa türlerinin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar Lab. I- 6. Hafta.pdf
8 Placozoa'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. 8. Hafta.pdf
9 Porifera'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. VİZE Omurgasızlar I Lab. 10. Hafta.pdf
10 Cnidaria'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. 9. Hafta.pdf
11 Ctenophora'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. 9. Hafta.pdf
12 İki embriyo tabakalı, sölomsuz çok hücreli canlıların incelenmesi ve tanıtılması. Omurgasızlar I Lab. 10. Hafta.pdf
13 Mesozoa türlerinin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması.Protostomia'nın ayrıntılı incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. 10. Hafta.pdf
14 Plathyhelminthes ve Nemertini'ye ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar I Lab. 10. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128019 Çok ücreli organizmalardan Placozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Mesozoa, Plathyhelminthes ve Nemertini\\\\\\\'ye ait bazı türlere ait örnekleri yapısal ve anatomik yönden inceleyerek tanır.
2 1142149 Bir hücreli organizmaların farklı sınıf, takım familya, cinslerine ait çok sayıda türü, şekilsel ve yapısal yönden inceleyerek tanır.
3 1138231 Bir hücreli organizmaların yaşadığı besiyeri ve kültürünün hazırlanmasıı öğrenmek.
4 1144130 Bitki, hayvan ve insanlarda parazit bir hücreli organizmaları şekilsel ve yapısal yönden inceleyip tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek