Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO201 Sitoloji 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Hücre biyolojisinin temelleri, prokaryotik ve ökaryotik organizmalardaki temel hücre yapısı, organellerin yapı ve görevleriyle ilgili bilgiler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Banu EREN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akay, M.T., 2002. Sitoloji, Palme Yayıncılık Ross, M.H., Romrell, L.J., Kaye, G,I. 1995. Histology, A Text and Atlas, William& Wilkins, 3th edition. Junqueira, L.C., Carneiro, J., Kelly, R.O., 1998. Temel Histoloji, Barış Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Hücre çeşitliliği, hücre büyüklüğü, hücrelerde yaşam etkinlikleri. Hücrenin ince yapısı, hücre zarında madde taşınması. Hücre yüzeyinde ki morfolojik değişimler. Çift zarlı organeller, çekirdek, mitokondri ve kloroplastlar. Endoplazmik retikulum, golgi, lizozomlar, sentriyoller. Hücre iskeleti, sitoplazmik inkluzyonlar. Hücre bölünmesi, mitoz, mayoz, hücre döngüsü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 28 1 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sitolojik ve histolojik inceleme teknikleri, preparat hazırlama ve inceleme yöntemleri, mikroskop çeşitleri e harfi modeli 001deneyselmodelolarakhücreler.ppt
2 Deneysel incelemede kullanılan canlılar ve materyaller şişe mantarı 002HÜCRE BİYOLOJİSİNİN GEREÇLER.ppt
3 Işık ve elektron mikroskobu için teknikler, hücrenin oluşumu, en basit canlı hücre, hücre çeşitliliği Soğan zarı, yanak epiteli 004ökaryotik hücrelerin özellikleri01.ppt
4 Hücrenin rengi, kıvamı büyüklüğü, hücrenin kimyasal bileşenleri- Pelorgonium, Cyperus 004ökaryotik hücrelerin özellikleri01.ppt
5 Hücrelerde yaşam etkinlikleri, hareket, uyarılma, metabolizma, çoğalma, adaptasyon Solanum tuberosum, Phaseolus vulgaris, Zea mays, Oryza sativa 004ökaryotik hücrelerin özellikleri01-2.ppt
6 Hücrenin ince yapısı, hücre zarı, hücre zarını lipidleri, proteinleri, karbohidratları Elodea, Daucus carota 004ökaryotik hücrelerin özellikleri02.ppt
7 Hücrenin alt, üst, yan yüzündeki morfolojik değişiklikler, bağlantı ve iletişim sağlayan yapılar Mullus barbatus, Mugil cephalus 005makrotransfer.ppt
8 Çekirdek Saccharomyces cerevisiae 006endoplazmikretikulum.ppt
9 Mitokondri, kloroplast bir tüp kan 007mikrocisimlermitokondriyon.ppt
10 VİZE 008ÇEKİRDEK.ppt
11 Enoplazmik retikulum granüllü ve granülsüz, ribozomlar, Lizozomlar, peroksizomlar, Saccharomyces cerevisiae 009iplikselorganeller.ppt
12 senrtriyoller, hücreiskeleti, mikroflamanlar mikrotubuller, ara falamanlar, Sitoplazmik inklüzyonlar Böbrek, İnce Barsak 010Mitoz Bölünme.ppt
13 Hücre bölünmesi,Mitoz bölünme, çeşitleri ve özellikleri, Trake-Özefagus, Testis 011 Mayoz Bölünme.pptx
14 Hücre bölünmesi, Mayoz bölünme, bölümleri ve özellikleri. Hücre döngüsü Farklı sayıda kromozom içeren preparatlar köklendirilmiş soğan •Kurbağa spermium ve yumurtası 012Hücre Döngüsü.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189691 Hücre morfolojisini öğrenmek
2 1184826 Hücre biyokimyasını kavramak
3 1188480 Hücre fizyolojisini anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 3
2 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3
3 5 3 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek