Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO251 Sitoloji Lab. 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Laboratuvarda çalışma kuralları ve preparat hazırlama tekniklerini öğrenir. Mikroskopta hücre ve kısımlarını tanıyabilir,farklı yapıları karşılaştırmalı olarak öğrenir. Hücre bölünmesinin safhalarını ve kromozom yapılarının mikroskobik görüntülerini gözleyerek tanır ve kavrar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Banu EREN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaynak: Ross, M.H., Romrell, L.J., Kaye, G,I. 1995. Histology, A Text and Atlas, William& Wilkins, 3th edition Welsch, U., 1999. Sobotta Histoloji, Renkli Sitoloji, Histoloji ve Mikroskobik Anatomi Atlası. Beta A.Ş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Epitel, bağ, yağ, kıkırdak, kemik, kas, sinir, dolaşım, sindirim, solunum, boşaltım, genital sistem preparatları, deri, endokrin sistem preparatlarının incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
7 Laboratuvar 14 2 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Işık mikroskobunun yapısal özellikleri ve çalışma sistemi, uyulması gereken kurallar, e harfi modelinin mikroskopta incelenmesi Gazete Mikroskop Çalışması.ppt
2 Morfometri, şişe mantarının incelenmesi,elektron mikroskobunun teorisi ve EM mikrograf örnekleri Şişe mantarı storage/app/public/beren/61066
3 Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırlması, Soğan zarı, yanak epiteli Soğan, kürdan Bitki ve Hayvan Hücresi.ppt
4 Yarı Kalıcı Preparat Hazırlama, Pelorgonium, Cyperus Pelorgonium, Cyperus Farklı bitki Hücrelerinin İncelenmesi ve Yarı KAlıcı Preparat Hazırlanması.ppt
5 Nişasta taneleri; Solanum tuberosum,Phaseous vulgaris,Zea mays,Oryza sativa. patates, fasulye, mısır, pirinç. Nişasta Taneleri.ppt
6 Kloroplast ve kromoplastın gözlenmesi;Elodea, Daucus carota. Elodea, havuç.
7 Balık pullarında kromotoforların gözlenmesi ve yaş halkaları;Mullus barbatus,Mugil cephalus. Barbun balığı, tekir balığı KROMOTOFORLAR.ppt
8 Hücre zarı geçirgenliğine etki eden faktörlerin belirlenmesi;Saccharomyces cerevisiae. Maya
9 Kan hücrelerinde plazmoliz ve deplazmoliz bir tüp kan bir tüp kan
10 VİZE
11 Hücre Zarı Geçirgenliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Saccharomyces cerevisiae Kuru maya
12 Farklı Hücre Tiplerinin İncelenmesi, (Kübik Hücre, Prizmatik Hücre) - Böbrek, İnce Barsak, Hazır preparatlar FARKLI HÜCRE TİPLERİNİN İNCELENMESİ.ppt
13 Farklı Hücre Tiplerinin İncelenmesi, (Yağ Hücresi, Sperm Hücresi)Trake-Özefagus, Testis Hazır preparatlar FARKLI HÜCRE TİPLERİNİN İNCELENMESİ.ppt
14 Soğan kök ucunda mitoz. Kromozom tipleri. Karyotip. Üreme hücrelerinin incelenmesi, spermium, ovaryum Köklenmiş soğan KROMOZOMLAR.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124009 Laboratuvar çalışma disiplinlerini öğrenir.
2 1187540 Mikroskop kullanma becerisi kazanır.
3 1190262 Hücreleri karşılaştırmalı olarak inceler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3
2 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3
3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek