Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO221 Mesleki İngilizce II 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere Biyoloji ile ilgili İngilizce bilimsel metinleri anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. H. Güray Kutbay

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adamson, D., Bates, M., Nucleus: English for Science and Technology Biology. Longman Publications, London, 1977. Törel, S. Medikal İngilizce Medikal Çeviri Güneş Kitabevi Yay. Ankara, 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zamanlar
2 Zaman cümlecikleri
3 Edilgen Çatı
4 Dolaylı Cümleler
5 Biyolojik metinleri Türkçeye çevirme
6 Biyolojik metinleri Tükçeye çevirme
7 Biyolojik metinleri Türkçeye çevirme
8 Biyolojik metinleri Türkçeye çevirme
9 Vize
10 Biyolojik metinleri Türkçeye çevirme
11 Biyolojik metinleri Türkçeye çevirme
12 Biyolojik metinleri Türkçeye çevirme
13 Biyolojik metinleri Türkçeye çevirme
14 Biyolojik metinleri Türkçeye çevirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229042 Öğrenci Biyoloji ile ilgili bilimsel paragrafları sistematik biçimde çevirme yeteneği kazanacaktır. Öğrenci Biyoloji ile ilgili bilimsel metinleri yorumlayabilecektir. Öğrenci temel seviyede bilimsel yazışmalar yapabilecektir. Öğrenci Biyoloji ile ilgili yabancı bilimsel literatürü takip edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek