Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO223 Ekonomik Botanik 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Öğrencileri doğal florada yayılış gösteren bitki türlerinin, tıbbi ve ekonomik değeri hakkında bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan YALÇIN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Farmasotik Botanik Uygulama, Prof. Dr. Nevin Tanker 2-Ekonomik Bitkiler, Prof. Dr. Osman Ketenoğlu, Prof. Olcay Obalı, Prof. Dr. Latif Kurt, Yrd. Doç. Dr. Kerim Güney, Yrd. Doç. Dr. Gül Nilhan Tuğ, Dr. Fatmagül Geven, Dr. Ümit Bingöl, Uzm. S. Tuğrul Körüklü 3-Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Prof. Dr. Özcan Seçmen

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bitkilerin tıbbi ve ekonomik kullanım alanları kulanım şekilleri açıklanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'nin floristik potansiyeli 2
2 Doğal floradaki bitki türlerinden yararlanma yöntemleri 2
3 Tıbbi bitkiler nelerdir 2
4 Tıbbi bitkilerin genel özellikleri 2
5 Drog nedir? Drog çeşitleri 2
6 Bitkisel droglardan yararlanma yolları 2
7 Etken madde nedir? Nasıl elde edilir? 2
8 Saf etken maddelerin elde edilme ve üretilme yöntemleri 2
9 Alternatif tıp'ın bilimsel değeri? 2
10 VİZE SINAVI 2
11 Alternatif kültür bitki türleri 2
12 Alternatif tarım bitkileri 2
13 Alternatif süsü bitkileri 2
14 Doğal bitki türlerinin ekonomik değeri 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229123 Doğal bitkisel kaynakların değerlendirilmesi
2 1124466 Bitkisel kaynakların kavranması
3 1138032 Doğal bitki türlerinin alternatif kullanım alanları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 5 5 4 3 1 4 4 3 5 1 5 1 5
2 1 1 2 5 5 4 2 1 3 4 3 4 1 4 1 4
3 1 1 2 5 5 4 3 1 4 3 3 5 1 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek