Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO227 Davranış Bilimlerine Giriş 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Hayvanların içgüdüsel ve öğrenmeyle belirli uyarıcılara verdikleri davranış tepkilerinin nasıl ortaya çıktığını kavramak. Hayvanlar belirli davranışları sergileyerek nayatlarını ve nesillerini nasıl sürdürdüklerini anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan Yanar

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgener, M., "Hayvan Davranış Bilimine Giriş" Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Davranış bilimine yaklaşmalar, Davranışın sinirsel esasları, Psikoloji ve hayvan davranışının ilişkisi, İçgüdü ve öğrenme, Davranışın gelişmesi, Davranışın fizyolojisi, Ritmik davranışlar, Hayvanlarda iletişim, Dil, Yön bulma ve göç, Davranışın uyumluluğu, Besin bulma ve beslenme davranışı, Sosyal davranış, Böcek sosyeteleri, Omurgalı sosyeteleri, İnsan sosyobiyolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış biliminin tarihçesi
2 İçgüdüsel davranışların esası
3 Davranış fizyolojisi
4 Hormonların hayvan davranışlarını yönlendirmesi
5 Öğrenilen davranışlar
6 Davranışa genetik yapının etkisi
7 Damgalanma (imprinting)
8 Ritmik davranışlar
9 Hayvan göçleri
10 Davranış ekolojisi
11 Besin elde etme teorileri
12 Hayvanlarda eş bulma ve eş seçimi
13 Hayvan toplumları
14 Sosyobiyoloji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132152 Hayvanların genetik yapıları itibarıyla içgüdüsel ve öğrenme yoluyla belirli uyaranlara karşı nasıl tepki vereceklerini öğreneceklerdir.
2 1314380 Hayvanların besin elde etme davranışları hakkında temel bilgileri öğrenip hayvan toplumları ve üreme ekolojisi hakkında da bilgiler edinecekler.
3 1338183 Hayvanlarda yön bulma ve göç hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3
2 4 5 5
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek