Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO202 Bitki Ekolojisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bitki ekolojisinin temel kavram ve prensipleri hakkında bilgi vermek, ekolojik problemlerin farkına varmak ve çözüm yeteneği kazandırmaktır. Doğayı ve çevre sorunlarını anlamak, ekosistemlerin işleyişini kavratmaktır. Biyoçeşitiliğin ne olduğunu ve neden korunması gerektiği bilincine ulaştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hamdi Güray Kutbay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Doğa gözlemi yapmak ve çevreyi ve canlı ilişkilerini sorgulamak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kılınç, M., Kutbay, H. G. 2008. Bitki Ekolojisi. Palme Yayınları,490 pp. Ankara. 2. Işık, K. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayınları, 598 pp, Ankara. 3. Chapin FS, Matson PA, Mooney HA. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer Publications, 436 pp. New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerin yaşamı ve çevresi ile ilişkilerinde ne gibi davranış ve modeller sergilediği ve doğanın nasıl dinamizm sergilediğini içermektedir. Çevre sorunları ve bunun yol açacağı durumları göstermektedir. ekolojik problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleneceğini sunmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 2 5 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 12 5 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ekolojisinin tanımı, bölümleri ve bitki ekolojisinde temel kavramlar avysbitkiekolojisi1. HAFTA.doc
2 Çevresel faktörler ve bitkilerle olan ilişkileri (iklimsel faktörler) avysbitkiekolojisi2. HAFTA.doc
3 Çevresel faktörler ve bitkilerle olan ilişkileri (toprak faktörleri) avysbitkiekolojisi3. HAFTA.doc
4 Biyotik faktörler 4.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
5 Bitkilerde savunma mekanizmaları ve topografik faktörler 5.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
6 Ekosistem kavramı, ekosistemlerin yapı ve işlevleri, genel özellikleri ve sınıflandırılması 6.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
7 Üretim ve biyomas kavramları ve tipleri , ölü örtünün (litter) oluşumu ve özellikleri 7.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
8 Ekosistemlerde meydana gelen değişmeler ve ekosistemlerin kirlenmesi 8.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
9 Süksesyon ve klimaks kavramlarının tanımlanması, süksesyon ve klimaks tipleri 10.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
10 VİZE
11 Arktik ve alpin bitkilerin ekolojisi 11.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
12 Stres kavramı, stres tipleri ve bitkilerin stres faktörlerine karşı oluşturdukları cevaplar, bitkilerin strese karşı geliştirdikleri temel strateji tiplerinin sınıflandırılması 12.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
13 Tuzcul (halofit) bitkilerin ekolojisi, bitkilerde fenotipik plastisite 13.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
14 Biyolojik çeşitlilik 13.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc
14.HAFTAavysbitkiekolojisi3HAFTA.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111658 Bitki ekolojisindeki temel kavramlar öğretilecektir.
2 1111659 Çevresel ve biyotik faktörlerin bitki yaşamı üzerindeki etkileri öğretilecektir.
3 1111660 Ekosistemin temel yapı ve özellikleri kavratılacaktır.
4 1111661 Doğanın dinamizmi ve kendini rehabilite etmesi öğretilecektir.
5 1111662 Biyoçeşitliliği önemi ve korunması gerektiği kavratılacaktır.
6 1111663 Öğrenci temel ekolojik problemler hakkında çözümler üretebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 5 3 3 3 2 3 4 3 5 3 4 5 4
2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 5 4 4 5 4
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek