Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO252 Bitki Ekolojisi Lab. 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bitki ekolojisinde iklim ve toprak konusunda başlıca prensipleri ve bunların uygulama yollarını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hamdi Güray Kutbay

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kılınç, M.,Kutbay, H. G., Yalçın, E.,Bilgin A.,2006. Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları Palme Yayıncılık,362 pp. Ankara. 2. Allen S.E., Grimshaw H.M., Parkinson J.A., Quarmby C., Roberts J.D. 1986. Methods in Plant Ecology,Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp.466.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İklim Elemanlarına Göre Bir Yerin İkliminin Karakterize Edilmesi ve İklim Tipleri 1.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
2 Meteoroloji İstasyonları Tarafından Belirlenen İklim Verileri 2.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
3 Meteoroloji İstasyonu Bulunmayan Bir Yerde Yağış ve Sıcaklık Değerlerinin Bulunması 3.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
4 Bazı Kuraklık İndisleri 4.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
5 Evapotranspirasyon ve Ölçüm Yöntemleri 5.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
6 Walter Yöntemine Göre İklim Diyagramının Çizilmesi,Klimogramlar ve Yorumlanması 6.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
7 Yağış ve Sıcaklık Karasallığı ve Küresel Karasallık 7.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
8 Türkiye İklimlerinin Sınıflandırılması 8.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
9 Toprak Örneklerinin Alınma Yöntemleri ve Toprak Profili 9.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
10 ARASINAV
11 Topraklarda Nem Tayini 11.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
12 Topraklarda Su Tutma Kapasitesinin Tayini 12.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
13 Topraklarda Tekstür Tayini 13.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc
14 Bitkilerde Türiçi ve Türlerarası Rekabet ve Nisbi Gelişme Oranı 14.HAFTAavysLABBbitkiekolojisi3HAFTA.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217040 İklim ile ilgili temel kavramlar öğrenilecektir.
2 1169827 Sıcaklık ve yağış ile ilgili temel indisler ve uygulamaları kavranılacaktır.
3 1189695 Türkiye’de yaygın olarak görülen iklim tipleri öğrenilecektir.
4 1156584 Toprak örneklerinin alınma yöntemleri öğretilecektir.
5 1177242 Temel toprak analiz yöntemleri kavratılacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek