Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO210 Bitki Embriyolojisi 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Dersin amacı tozlaşma , döllenme ve , embriyo gelişiminin temel özelliklerini vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülcan ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Meral Ünal: Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi, 2012. 2. Nels R. Lersten, Flowering Plant Embryology Blackwell Publishing 2004. 3. Susan R. Singer, Plant Life Cycles and Angiosperm Development 1997. 4. Lars Hennig and Claudia Köhler, Plant Development Biology 2010. 5. Taylor A. Steeves Ian M. Sussex, Patterns in plant development 2004. 6. Nels R., Lersten Flowering Plant Embryology With Emphasis on Economic SpeciesBlackwell Publishing 2004. 7. B.M. Johri , K.B. Ambegaokar, P.S. Srivastava, Comparative Embryology of Angiosperms Springer-Yerlag Berlin Heidelberg 1992. 8. V. Raghavan, Molecular Embryology of Flowering Plants Cambridge University Press 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiçek (andrekeum, ginekeum), anter, mikrosporang ve erkek gametofit, tohum taslağı, megasporogenez ve dişi gametofit,tozlaşma ve döllenme, zigot, embriyo ve endospermanın yapısı, tohum oluşumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çiçeğin yapısı Bitki Emb.lisans_1.pps
2 Mikrosporangiyum Bitki Emb.lisans_2.pps
3 Erkek gametofit (polen tanesi) ve sperm gelişimi Bitki Emb.lisans_3.pps
4 Megasporangiyum Bitki Emb.lisans_4.pps
5 Dişi gametofit (olgun embriyo kesesinin yapısı) Bitki Emb.lisans_5.pps
6 Tozlaşma Bitki Emb.lisans_6.pps
7 Döllenme (polen çimlenmesi, polen tüpünün ovüle ve embriyo kesesine girişi, çift döllenme) Bitki Emb.lisans_7.pps
8 Zigot ve embriyo (embriyogenez, dikotil ve monokotil embriyosu) Bitki Emb.lisans_8.pps
9 Endosperma Bitki Emb.lisans_9.pps
10 Ara sınav
11 Poliembriyoni Bitki Emb.lisans_11.pps
12 Apomixis Bitki Emb.lisans_12.pps
13 Tohum gelişimi ve yapısı (tohum kabuğunun yapısı, tohum sınıflandırması) Bitki Emb.lisans_13.pps
14 Tohum dağılımı (tohum dağılım mekanizmaları ve tohum dağılımının biyolojik önemi Bitki Emb.lisans_14.pps
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150798 Bitkilerde erkek ve dişi organların yapısı, tozlaşma, döllenme, zigot ve embriyo oluşumu hakkında bilgi sahibi olur.
2 1122393 Farklı bitki gruplarında embriyolojik özellikler bakımından farklılıkları ayırt eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 4 2 2 4 5 4 3 5 2 3 4
2 4 3 3 5 3 4 2 2 4 5 4 3 5 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek