Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO260 Bitki Embriyolojisi Lab. 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı çiçek, embriyo ve tohumun yapısının anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülcan ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Meral Ünal: Bitki Embriyolojisi Laboratuarı, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiçeğin yapısı, erkek ve dişi organlar, anter kesitleri, polen tipleri, tohum taslağı şekilleri, plasentalanma, tohumun yapısı ve tohum tipleri, monkotil ve dikotil embriyoları, tohum çimlenme şekilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Angiosperm çiçeğinin yapısı 1. Hafta.ppsx
2 Anter enine kesitleri ve anter çeper tabakaları 2. Hafta.ppsx
3 Polen 3. Hafta.ppsx
4 Tohum Taslağının Gelişimi ve İç Yapısı 4. Hafta.ppsx
5 Plasentalanma 5. Hafta.ppsx
6 Çiçek durumları 6. Hafta.pps
7 Embriyo( Monokotil ve dikotil embriyoları) 7. Hafta.ppsx
8 Tohum tipleri 8. Hafta.ppsx
9 Tohumun kabuğunun yapısı 9. Hafta.ppsx
10 Ara sınav
11 Tohum çimlenmesi 10.Hafta.ppsx
12 Genel tekrar
13 Genel tekrar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217826 Çiçeğin yapısını öğrenir.
2 1124709 Bitkilerde erkek ve dişi organların yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1275669 Tohum ve embriyonun yapısını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 5 5 4 2 5 5 4 3 3 5 2 2 4
2 3 2 2 5 5 4 2 5 5 3 3 3 5 2 2 3
3 3 2 3 5 5 4 2 5 5 4 3 3 5 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek