Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO204 Hayvan Histolojisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dokuların hücresel yapılarını öğrenmek ve bu dokuların oluşturduğu sistemlerin histolojik özelliklerini konuya uygun ders araçları ve slaytlar kullanarak kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Banu Eren

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ross, M.H., Romrell, L.J., Kaye, G,I. 1995. Histology, A Text and Atlas, William& Wilkins, 3rd edition. Junqueira, L.C., Carneiro, J., Kelly, R.O., 2006. Temel Histoloji, Barış Kitabevi. Akay, M.T., 2001. Genel Histoloji, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Histolojik teknikler, epitel, bağ, yağ, kıkırdak, klemik, kas, kan, sinir dokusu. Hematopoez, Lenf, dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim, solunum, boşaltım sistemi. Endokrim sistem, deri, duyular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 13 13
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 28 2 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epitel dokusunun şekli, karakteristik özellikleri, yüzey farklanmaları ve bağlantı kompleksleri
2 Bez epiteli, şekli, karakteristik özellikleri, sınıflandırılması 02epiteldokusu02.ppt
3 Bağ dokusu, şekli özellikleri, sınıflandırılması, hücre ve lif özellikleri, özelleşmiş bağ dokusu çeşitleri 03BAĞ DOKUSU01.ppt
4 Kıkırdak dokusu, şekli, özellikleri, sınıflandırılması, hücre ve lif farklılıkları 4_kıkırdak dokusu.pptx
5 Kemik dokusu, şekli, özellikleri, sınıflandırılması, hücre, matriks, lif özellikleri 5 FEN EDEB KEMİK DOKUSU.docx
6 Kas dokusu, şekli, özellikleri, sınıflandırılması, hücre ve lif özellikleri. 6 FEN EDEB KAS DOKUSU.docx
7 Kandokusu yapısı, hücre tipleri, plasmanın yapısı, özellikleri, Hematopoez, kök hücre gelişimi, kemik iliği,hücrelerin olgunlaşması 09Hemapoez.ppt
8 Lenfatik organlar ve lenf dolaşımı, timus, dalak, lenf düğümünün histolojik yapısı 09lenf.ppt
9 Sinir dokusu, gelişimi, sınıflandırılması, hücresel özellikleri, sinşr sistemi, beyin, beyincik, omurilik histolojik yapısı, 08sinirsist.ppt
10 Vize
11 Dolaşım Sistemi, Kan Damarlarının yapısı, arter, ven ve kılcal damarların histolojik özellikleri. 11dolaşım sistemi ARTER VEN.ppt
12 Sindirim Sistemi, özellikleri, histolojik yapısı, sindrim sistemine bağlı bezler, tükürük bezleri, karaciğer, pankreas Solunum sistemi, gelişimi, hücrelesel özellikleri, üst ve alt solunum yollarının histolojik yapısı 10 sindirim.ppt
13 Ürogenital sistem, gelişimi, hücresel özellikler, böbrekler, mesane, erkek ve dişi genital organların histolojik yapısı 12urnrsst.ppt
14 Endokrin sistem, gelişimi, sisteme bağlı yapıların histoljik yapısıDeri ve duyu organları, histolojik yapısı ve özellikleri 17derisst.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131747 Dokuların özelliklerinin öğrenilmesi
2 1121585 Sistemlerin özelliklerinin öğrenilmesi
3 1130745 Histolojik preparat hazırlama tekniklerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 3
2 4 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 3
3 4 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek