Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO258 Mikrobiyoloji-II Lab. 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, mikroorganizmaların teşhisi ile ilgili testleri öğretmek ve mikrobiyoloji ile ilgili farklı uygulamaları göstermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK - Prof. Dr. İbrahim ÖZKOÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Humpries,J., 1979. Bacteriology, John Murray Albemarle Street London 2- Collins,C.H.; Lyne,P.M.; Grange,J.M., 1989. Microbiological methods, Butterworth & Co Ltd. 3- Wistreich,G.A., 1997. Microbiology laboratory, Fundamentals and applications, Prentice-Hall,Inc. 4- Karahan, A.G.; Arıdoğan, B.C.;Çakmakçı,M.L. 2002. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu, Süleyman Demirel Üniv. Yayın No. 24, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Katalaz testi, Kuagülaz tetsi, Sularda koliform tayini, İMVİC testleri, Antibiyogram testi, Mic testleri, Protein-lipid ve karbonidrat parçalanma ekzoenzim tetsleri, Moleküler yöntemler ve mikrobiyal teşhise katkıları, Bakteri DNA izolasyonu ve agoaraz jelde görüntülenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oksijenin Etkisi 1.Hafta.pdf
2 Oksidaz Testi 2.Hafta.pdf
3 Laktoz fermentasyonu 3.Hafta.pdf
4 IMVIC 1-İndol ve Metil kırmızı deneyleri 4.Hafta.pdf
5 IMVIC 2-Voges proskauer ve sitrat deneyleri 5.Hafta.pdf
6 Fungusların genel özellikleri ve mikrofunguslar 6.Hafta.pdf
7 Mayalar ve genel özellikleri 7.Hafta.pdf
8 Şapkalı Mantarlar 8.Hafta.pdf
9 Bakteriyofaj izolasyonu 9.Hafta.pdf
10 Ara Sınav
11 Kültürel sayım yöntemi 11.Hafta.pdf
12 MIC-Minimum inhibisyon kosatrasyonu 12.Hafta.pdf
13 Moleküler çalışmaların mikroorganizmaların teşhisindeki rolü 13.Hafta.pdf
14 Bakteriyal DNA izolasyonu ve Agoroz jel görüntüleme - Genel Tekrar 14.Hafta.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151302 Mikrobiyoloji laboratuarı ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir
2 1155776 Mikrobiyoloji laboratuarı eğitimi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir
3 1166007 Mikrobiyoloji laboratuarı konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek