Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO206 Omurgasızlar-II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Çok hücreli omurgasız hayvanların tanıtılması, sistematiği, biyolojisi ile bitki, hayvan ve insana olan etkilerinin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Remane, A, Storch, V, Welsch, U, 1986. Systematische Zoologie, Gustav Fischer Verlag-Stuttgard-New York. •Demirsoy, A, 1998. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği, 2. Baskı. •Salman, S,2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık. •Göçmen, B, 1998. Genel Parazitoloji, Çağdaş Kopyalama Merkezi. •Atatür, M.K., Budak, A, Göçmen, B, 2003. Omurgasızlar Biyolojisi; Ege Üniversitesi Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çok hücreli omurgasız hayvanların sistematik özelliklerine göre biyolojik özellikleri incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
17 Alan Çalışması 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Entoprocta (Kadeh Kurtları) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 1 hafta.pdf
2 Priapulida (Fallusumsu Solucanlar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 2 hafta.pdf
3 Nemathelminthes (Yuvarlak Kurtlar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 3 hafta.pdf
4 Mollusca (Yumuşakçalar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 4 hafta.pdf
5 Spinculida filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 5 hafta.pdf
6 Echiurida (Kirpi Kurtları) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 6 hafta.pdf
7 Annelida (Halkalı Solucanlar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 7 hafta.pdf
8 Onychophora (Tırnaklı Hayvanlar= Küt Ayaklılar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 8 hafta.pdf
9 Tardigrada (Sakallı Hayvanlar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 9 hafta.pdf
10 Pentostomida (Dil Kurtları) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 10 hafta.pdf
11 Arthropoda (Eklem Bacaklılar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 11 hafta.pdf
12 Tentaculata (Çelenk Duyargalılar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 12 hafta.pdf
13 Deuterostomia'nın Genel özellikleri Chaetognatha (Kıllı Çeneliler) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit Pogonophora (Sakallı Kurtlar) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 13 hafta.pdf
14 Hemicordata (Yarı Kordalılar)'nın Genel özellikleri Echinodermata (Derisi Dikenliler) filumunun yapısal özellikleri, biyolojisi, sistematiği, önemi ile parazit türler ve etkileri. 14 hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146693 Yukarıda madde 1\'de verilen filumlara ait bitki, hayvan ve insanlarda parazit yaşam gösteren türlerin yapısal özelliklerini, etkilerin, hayat döngüsünü öğrenir.
2 1132378 Bitki, hayvan veya insanlarda zarara neden olan türlerin zarar derecesini ve korunma yollarını öğrenir.
3 1218041 Çok hücreli omurgasız hayvanlar içerisinde yer alan Entoprocta, Priapulida, Nemathelminthes, Mollusca, Spinculida, Echiurida, Annelida, Onycophora, Tardigrada. Pentostomida, Arthropoda, Tentaculata, Chaetognatha, Pogonophora, Hemicordata, Echinodermata ve Chordata filumuna ait organizmaların genel ve ayrıcalık arz eden özelliklerini öğrenir.
4 1127002 Biyoçeşitliiği ve dünya biyoçeşitliliğinde Omurgasız hayvanların yerini ve önemini öğrenir.
5 1134013 Omurgasızlar II içerisinde yer alan organizmaların gelişim kademelerini öğrenir.
6 1141445 Omurgasızlar II içerisinde yer alan organizmaların sistematiğini öğrenir.
7 1133237 Yukarıda madde 1\\\'de verilen filumlara ait türlerin morfolojik ve anatomik yapısal özelliklerini, üremelerini ve diğer biyolojik özelliklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5
5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
7 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek