Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO254 Hayvan Histolojisi Lab. 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Dokuların hücresel yapılarını öğrenmek ve bu dokuların oluşturduğu sistemlerin histolojik özelliklerini konuya uygun ders araçları ve slaytlar kullanarak kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Banu Eren

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ross, M.H., Romrell, L.J., Kaye, G,I. 1995. Histology, A Text and Atlas, William& Wilkins, 3th edition. Junqueira, L.C., Carneiro, J., Kelly, R.O., 2006. Temel Histoloji, Barış Kitabevi. Akay, M.T., 2001. Genel Histoloji, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Histolojik teknikler, epitel, bağ, yağ, kıkırdak, kemik, kas, sinir, dokusu, dolaşım, sindirim, solunum, ürogenital sistem, duyu organları histolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epitel dokusunun şekli, karakteristik özellikleri, yüzey farklanmaları ve bağlantı kompleksleri Böbrek, ince barsak, tiroid, trakea, oesephagus, kolon. Epitel Doku-1.ppt
2 Bez epiteli, şekli, karakteristik özellikleri, sınıflandırılması Parotis bezi, dil altı tükürük bezi. çene altı tükürük bezi, pankreas preparatları Epitel Doku-2.ppt
3 Bağ dokusu, şekli özellikleri, sınıflandırılması, hücre ve lif özellikleri, özelleşmiş bağ dokusu çeşitleri Deri, tendon, embrşyo, göbek kordonu Bağ Doku-1.ppt
4 Kıkırdak dokusu, şekli, özellikleri, sınıflandırılması, hücre ve lif farklılıkları Trakea, epiglot, Bağ Doku 2-Kıkırdak Doku.ppt
5 Kemik dokusu, şekli, özellikleri, sınıflandırılması, hücre, matriks, lif özellikleri kemik dokusu Kemik Doku lab.ppt
6 Kas dokusu, şekli, özellikleri, sınıflandırılması, hücre ve lif özellikleri. Dil, iskelet kası, ince barsaks, kalp kası, mesane KAS Doku lab.ppt
7 Kandokusu yapısı, hücre tipleri, plasmanın yapısı, özellikleri, Hematopoez, kök hücre gelişimi, kemik iliği,hücrelerin olgunlaşması Yayma kan preparatları Kan Doku.ppt
8 Lenfatik organlar ve lenf dolaşımı, timus, dalak, lenf düğümünün histolojik yapısı Timus, Lenf Düğümü, Tonsiller Lenfoid Doku Histo Lab.ppt
9 Sinir dokusu, gelişimi, sınıflandırılması, hücresel özellikleri, sinir sistemi, beyin, beyincik, omurilik histolojik yapısı, Beyin, beyincik, omurilik.
10 Vize
11 Dolaşım Sistemi, Kan Damarlarının yapısı, arter, ven ve kılcal damarların histolojik özellikleri. Aort, orta tip damarlar, arteriyol, venül.
12 Sindirim Sistemi, özellikleri, histolojik yapısı, sindrim sistemine bağlı bezler, tükürük bezleri, karaciğer, pankreas Solunum sistemi, gelişimi, hücrelesel özellikleri, üst ve alt solunum yollarının histolojik yapısı Dil, özofagus, mide, ince barsak, kolon, Solunum Sistemi histo Lab.pptx
13 Ürogenital sistem, gelişimi, hücresel özellikler, böbrekler, mesane, erkek ve dişi genital organların histolojik yapısı Mesane, idrar kesesi, uretra, uterus, ovaryum, testis BOŞALTIM SİSTEMİ-SOLUNUM SİSTEMİ.ppt
14 Endokrin sistem, gelişimi, sisteme bağlı yapıların histolojik yapısı, Deri ve duyu organları, histolojik yapısı ve özellikleri Tiroid, timus, hipofiz, pankreas

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154571 Farklı boyalarla doku ve sistemlerin incelenmesi
2 1219016 Histolojik preparat hazırlama tekniklerinin öğrenilmesi
3 1125835 Doku ve sistemlerin histokimyasal özellikleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek