Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO256 Omurgasızlar II Lab. 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Çok hücreli omurgasız hayvan türlerinin tanıtılması ve kısımlarının ayrıntılı incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Remane, A, Storch, V, Welsch, U, 1986. Systematische Zoologie, Gustav Fischer Verlag-Stuttgard-New York. •Demirsoy, A, 1998. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği, 2. Baskı. •Salman, S,2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık. •Göçmen, B, 1998. Genel Parazitoloji, Çağdaş Kopyalama Merkezi. •Atatür, M.K., Budak, A, Göçmen, B, 2003. Omurgasızlar Biyolojisi; Ege Üniversitesi Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Çok hücreli omurgasız hayvanların, vücut yapılarının ve fonksiyonlarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Entoprocta (Kadeh Kurtları' ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 1 hafta.pdf
2 Priapulida (Fallusumsu Solucanlar)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 2 hafta.pdf
3 Nemathelminthes (Yuvarlak Kurtlar)'e ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 3 hafta.pdf
4 Mollusca (Yumuşakçalar)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar II 3. Hafta.pdf
5 Spinculida 'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 5 hafta.pdf
6 Echiurida (Kirpi Kurtları)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 6 hafta.pdf
7 Annelida (Halkalı Solucanlar)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar II 6. Hafta.pdf
8 Onychophora (Tırnaklı Hayvanlar= Küt Ayaklılar)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 8 hafta.pdf
9 Tardigrada (Sakallı Hayvanlar)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. VİZE 9 hafta.pdf
10 Pentostomida (Dil Kurtları)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 10 hafta.pdf
11 Arthropoda (Eklem Bacaklılar)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. Omurgasızlar II 8. Hafta.pdf
12 Tentaculata (Çelenk Duyargalılar)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 12 hafta.pdf
13 Chaetognatha (Kıllı Çeneliler)ve Pogonophora (Sakallı Kurtlar)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 13 hafta.pdf
14 Hemicordata (Yarı Kordalılar)ve Echinodermata (Derisi Dikenliler)'ya ait farklı türlerin mikroskobik ve makroskobik olarak incelenmesi ve tanınması. 14 hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137316 Bitki, hayvan ve insalarda parazit olan türleri inceler ve tanır.
2 1220034 Çok hücreli omurgasız hayvanlar içerisinde yer alan Entoprocta, Priapulida, Nemathelminthes, Mollusca, Spinculida, Echiurida, Annelida, Onycophora, Tardigrada. Pentostomida, Arthropoda, Tentaculata, Chaetognatha, Pogonophora, Hemicordata, Echinodermata ve Chordata filumuna ait önemli türleri tanır ve morfolojik, anatomik yapılarını öğrenir.
3 1139447 Önemli türlere ait organizmaların vücut kısımlarının, organların yapı ve fonksiyonlarını öğrenir.
4 1228813 Önemli türlere ait örneklerin yaşam alanlarını ve yakalama şekillerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek