Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO222 Gıda Mikrobiyolojisi 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere gıda mikrobiyolojisinde temel konuları öğretmek ve gıda- mikroorganizma ilişkileriyle birlikte gıdaların korunması ve saklanması, hijyen gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İbrahim Özkoç

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Adams, M.R. and Moss, M.O. 2008, Food Microbiology, Third Edition, Royal Society of Chemistry. 2-Frazier,W.C.; Westhoff,D.C., 1978, Food Microbiology, Mc Graw – Hill, Inc,NY. 3-Ray, B. and Bhunia,A., 2008, Fundamental Food Microbiology,Fourth Edition, CRC Press. 4-Akçelik, M.; Ayhan,K.,Çakır,İ. ve ark. 2000, Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, Armoni Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gıdalar ve mikroorganizmalar; mikrobiyal bulaşma kaynakları; gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler ; indikatör mikroorganizmalar; gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar; gıdaların korunması ve saklanmas; gıda güvenliği ve HACCP.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda mikrobiyolojisinin geçmişi Gida Mikrobiyolojisine Giriş.docx
2 Gıdalar ve mikroorganizmalar Gıdalar ve Mikroorganizmalar.docx
3 Mikrobiyal bulaşma kaynakları 3-Mikrobiyal Bulaşma Kaynakları.docx
4-Gidalarda Mikrobiyal Gelişmeyi Etkileyen Faktörler.docx
5-Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar.docx
6-Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmalar.docx
4 Gıdalarda Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen Faktörler
5 Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar
6 Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmalar
7 Indikatör mikroorganizmalar 7-İndikatör Mikroorganizmalar.docx
8-Gıdalarda Mikroorganizmaların Yararlı Kullanımları.docx
9-Gıdalarda Mikrobiyal Kontrol-Sanitasyon ve Hijyen.docx
8 Fermente Gıdalar
9 Gıdalarda Mikrobiyal Kontrol-Sanitasyon ve Hijyen
10 ARA SINAV
11 Mikrobiyal kaynaklı biyo koruyucuları ve Nanoteknoloji
12 Gıdalarda Yararlı Mikroorganizmalar
13 Mikrobiyal Kaynaklı Enzimler ve Gıda Bileşenleri
14 Gıdalarda Mikroorganizmaların Saptanması ve Belirlenmesi
15 Gıda Güvenliğinin İzlenmesi ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146869 Gıda Mikrobiyoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir
2 1138020 1. Gıda Mikrobiyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir
3 1144052 Gıda Mikrobiyoloji eğitimi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir
4 1157354 Gıda Mikrobiyoloji konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 5 3 3
2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3
3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek