Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO224 Bakteri Kültür ve Fermentasyon Teknikleri 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Biyoteknolojik önemi olan mikroorganizma ve bu organizmalardan elde edilen ürün çeşitlerini, aerobik ve anaerobik fermentörlerin genel şartlarını, primer (alkol, enzim, v.s.) ve sekonder metabolit (antibiyotik) üretim yollarının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

IŞIK, K. 2016. Bakteri Kültürü ve Fermentasyon Teknolojisi Ders Notu. OMÜ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyoteknolojik önemi olan mikroorganizmaların izolasyonu, kültürleme ve stoklama teknikleri, Kültür Kolleksiyonlarının tanıtımı, önemi ve bunlara ulaşım yolları. Bakteriyal metabolitler, primer ve sekonder metabolitler arsındaki ilişki. Sekonder metabolitlerden antibiotiklerin sınıflandırılması , B-laktam antibiyotikleri, üretilmesi ve saflaştırma metotları, Makrolit antibiyotiklerin üretilmesi ve saflaştırma metotları, Tetrasiklinlerin üretimi ve saflaştırma metotları, aminoglikosidler, polipeptid antibiyotikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteri kültür kolleksiyon merkezlerinin önemi
2 Endüstriyel mikroorganizmaların genel özellikleri ve ürün çeşitleri
3 Primer ve sekonder metabolizmada biyokimyasal yollar
4 Sekonder metabolit ürün çeşitleri ve biyoteknolojik önemleri
5 Fermentörlerin yapısı ve büyük ölçekli fermentörlerin özellikleri
6 Aerobik ve anaerobik fermentörler
7 Sekonder metabolitlerin endüstriyel üretimi
8 Antibiyotik izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu
9 Yeni metabolit keşif stratejileri
10 Ara sınav
11 Mikrobiyal enzimler ve biyoteknolojik kullanım alanları
12 Eksraselüler enzimlerin mikroorganizmalardan izolasyonu ve endüstriyel üretimi
13 Fermentasyon ajanı ve gıda katkısı olarak maya hücrelerinin büyük ölçekli üretimi
14 Alkol ve alkollü içeceklerin fermentatif üretimi, Kültür mantarcılığı
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124848 Yeni antibiyotik keşif stratejilerini bilir ve farklı stratejiler arasında yorumlar yapabilir.
2 1121346 Aerobik ve anaerobik fermentörler arasındaki farkları ve bunların çalışma prensiplerini bilir.
3 1121907 Mikroorganizmaların endüstriyel ürünlerin üretilmesinde nasıl kullanılacağını bilir
4 1142063 Antibiyotiklerin izolasyonu ve karakterizasyonunu teorik olarak bilir.
5 1152340 Küçük ölçekli sirke ve şarap gibi içecekler ile kültür mantarı üretimi tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4
2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5
3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4
4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5
5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek