Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO226 Toksikoloji 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Öğrencilere, organizma için toksik olan bileşik çeşitlerini ve bu toksik maddelere maruz kalma şekillerini öğretmektir. Toksik olan maddeler organizmaya girdikten sonraki hareketi nasıldır ve kan ve dokudaki dağılımı nasıl olmaktadır, ayıca vücuttan atılım yollarını öğretmektir. Toksik maddelerin biyokimyasal, fizyolojik, teratojenik, immunolojik ve genetik etkilerinin neler olduğunu anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine Dıraman

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Biyokimyasal ve Moleküler Toksikoloji, Dr.Kemal Güven,Dicle Üniversitesi Basımevi,Diyarbakır,1999 2-Gözükara E.M., Biyokimya Cilt I-II, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Türkiye. 3-Lehninger A. L., Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. 4-Moleküler Hücre Biyolojisi,Harvey Lodish et.al.,Palme Yayıncılık,2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Toksik madde tipleri,Kimyasal yapılarına göre toksik madde çeşitleri. Toksik maddelere maruz kalma biçimleri, Doz- Tepki ilişkisi; Toksik maddelerin organizmaya emilimi, Dağılımı ve organizmadan atılımı; Toksik maddelerin Metabolizması; Toksisiteyi etkileyen biyolojik faktörler; toksik maddelerin biyokimyasal etkileri, fizyolojik etkileri, teratojenik etkileri, immünolojik etkileri; Genotoksisite; Kimyasal etkisiyle oluşan kanserler ve Biyolojik göstergeler; Endüstriyel toksikoloji; Pestisitler,Doğal toksinler; Evlerdeki Toksik maddeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksik madde tipleri,Kimyasal yapılarına göre toksik madde çeşitleri. Toksik maddelere maruz kalma biçimleri, Doz- Tepki ilişkisi
2 Toksik maddelerin organizmaya emilimi, Dağılımı ve organizmadan atılımı
3 Toksik maddelerin Metabolizması Toksisiteyi etkileyen biyolojik faktörler
4 toksik maddelerin biyokimyasal etkileri
5 toksik maddelerin fizyolojik etkileri
6 toksik maddelerin teratojenik etkileri
7 toksik maddelerin immünolojik etkileri
8 Ara sınav
9 Genotoksisite
10 Kimyasal etkisiyle oluşan kanserler ve Biyolojik göstergeler
11 Endüstriyel toksikoloji
12 Besin katkı maddeleri ve kontaminantlar
13 Pestisitler,Doğal toksinler
14 Evlerdeki Toksik maddeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119234 Besin katkı maddelerini ve kontaminantları öğretmek
2 1122748 Toksik maddelerin organizmaya emilimi, Dağılımı ve organizmadan atılımının nasıl olduğu hakkına öğrenciyi bilgilendirmek
3 1127554 Toksik madde tipleri,Kimyasal yapılarına göre toksik madde çeşitlerini öğretmek
4 1129267 Toksik maddelere maruz kalma biçimlerini ve Doz- Tepki ilişkisini vermek
5 1145376 evlerdeki toksik maddelerin neler olduğu hakkında öğrenciyi bilgilendirmek
6 1152784 toksik maddelerin teratojenik etkilerini öğretmek
7 1149168 toksik maddelerin biyokimyasal, fizyolojik ve genetik etkilerini kavratmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 5 4 5
3 5 4 5
4 5 4 5
5 5 4 5
6 5 4 5
7 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek