Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO305 Biyokimya-I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin canlılığın moleküler temellerini ayrıntılı olarak anlamalarını sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin, kimyasal ve biyolojik evrimsel süreç içerisinde ortaya çıkan tek hücreden çok hücreli sistemlere kadar canlılığın moleküler mantığını kavramalarını sağlayarak canlılardaki metabolizma aktivitelerini anlamalarına temel oluşturulmaktadır. Bu gerekçe ile canlı yapısını oluşturan tüm bileşenlerin yapısal ve işlevsel özellikleri ayrıntılı olarak verilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Emine Dıraman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gözükara E M.Biyokimya Cilt I-II, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Türkiye. -Lehninger A L. Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. -Zubay G. Biochemistry, W.C.Brown Communications Inc.USA. -Stryer L. Biochemistry, W.H.Freeman and Comp. NewYork, USA. -Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson D.J. Molecular Biology of the cell, Garland Publishing, NewYork, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, Santral dogma ve mekanizmaları, Hücre organelleri ve işlevleri, Biyomoleküller ve canlılık, Proteinleri ve biyokimyasal özellikleri, Enzimler yapısal ve işlevsel özellikleri, Nükleikasitler yapı,çeşit ve fonksiyonel özellikleri, Lipidler ve karbonhidratların yapı ve genel özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi; Atomun yapısı, Kimyasal Bağlar, biyomoleküllerin kökeni ,
2 Kimyasal evrim ve biyolojik evrim;Santral Dogma ve mekanizmaları, Canlılardaki bilgi akışı,Hücrelerin moleküler organizasyonu ve hücre çeşitleri;
3 Hücrelere moleküler bakış,Hücre organelleri ve biyokimyasal işlevleri;Hücrelerin zarlarının yapısı ve işlevleri;Çekirdek, Mitokondri ve Lizozomların yapısal ve işlevsel özellikleri
4 Peroksizomlar, Plastidler, Endoplazmik Retikulum ve Golgi Aygıtı ve diğer ökaryotik hücre organellerinin yapısal ve işlevsel özellikleri
5 Biyomoleküller ve canlılık;Proteinler ve Biyolojik işlevleri;Konfigürasyonlarına göre ve konformasyonlarına göre Proteinlerin snıflandırılması,Yapısal ve işlevsel özellikleri
6 Proteinlerin saflaştırma yöntemleri,Protein tayin yöntemleri
7 Amino asitler; Yapısal ve işlevsel özellikleri, Amino asitlerin gruplandırılmaları;
8 Arasınav
9 Enzimler, yapısal ve işlevsel özellikleri, ,Enzimlerin sınıflandırılması;ı
10 Enzim kinetikleri, enzim inhibisyonları
11 Nükleik asitler Deoksiribonükleik asit ,DNA,yapısal ve işlevsel özellikleri
12 Ribonucleik asitler ,RNA ,yapısal ve işlevsel özellikleri özellikleri; Nükleazlar
13 Lipidler,çeşitleri,biyolojik özellikleri ve işlevleri
14 Karbonhidrarlar;Yapısal ve işlevsel özellikleri,çeşitleri.
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122474 Tüm canlılarda ortak olan bilgi akış yolunu öğrenmek
2 1133204 Biyomoleküllerin kökenini öğrenmek
3 1228741 Canlılardaki metabolizma aktivitelerini anlamalarına temel oluşturulmak
4 1163857 Canlının en küçük birimi olan hücrenin yapısında gerçekleşen kimyasal olayları öğrenmek
5 1140142 Canlıların yapısındaki hiyerarşik düzeni öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5
2 5 5 4 4 5
3 5 5 4 4 5
4 5 5 4 4 5
5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek