Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO301 Genel Genetik 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı genlerin, karakterlerin oluşumu ve nesilden nesile aktarımını nasıl sağladığını, genom içindeki organizasyonunu ve populasyon içindeki davranışlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Haydar Karakaya

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. A.J.F. Griffiths, S.R. Wessler, S.B. Carroll, J. Doebley. 2014. Genetik Analize Giriş. Onuncu baskıdan çeviri. Çev. ed. E.D. Özsoy. Palme Yayıncılık, Ankara. 2. W.S. Klug, M.R. 2009. Cummings. Genetik Kavramlar. Sekzinci baskıdan çeviri. Çev. ed. C. Öner. Palme Yayıncılık, Ankara 3. Griffiths A. J. F., Jeffrey H. Miller, David T. Suzuki, Richard C. Lewontin, William M. Gelbart 2004. An Introduction to Genetic Analysis. W.H. Freeman, 8th Edition, Basingstoke. 4. Russel P. J.,1996. Genetics. Harper Collins College Publishers, 4th Edition, New York. 5. Karakaya H. 2017. Genel Genetik Ders Notları,2017. Ondokuz Mayıs University.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Mendel yasaları, kromozomlar ve mitoz ve mayoz bölünme, eşeye bağlı kalıtım ve eşeyin belirlenmesi, bağlantı, krossing-over ve genetik haritalama, kromozom sayısı ve yapısındaki değişiklikler, populasyon genetiği ve evrim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik kavramı, dalları ve uygulama alanları.
2 Genotip ve fenotip kavramları. Mendel deneylerinin tasarımı.
3 Ayrılma ve bağımsız açılım ilkeleri.
4 Trihibrit çaprazlama, test çaprazlaması ve soyağacı üzerinden insan karakterlerinin analizi.
5 Mitoz ve Mayoz bölünme, eşeye bağlı kalıtım.
6 Eşey belirlenme mekanizmaları ve insanlarda eşeye bağlı karakterlerin kalıtımı.
7 Çoklu allellilik, eksik ve eş baskınlık.
8 Gen etkileşimleri ve Mendel oranlarının modifikasyonu.
9 Sitoplazmik kalıtım, gen ekspresyonuna çevrenin etkisi.
10 Ara sınav.
11 Bağlantı ve kısmi bağlantı, genetik harita kavramı. İki nokta ve üç nokta test çaprazlamalarıyla genetik haritalama.
12 Populasyon genetiği.
13 Kromozom mutasyonları, kromozom sayısı ve düzenlenmesindeki varyasyonlar.
14 Mikrobiyal genetik.
15 Final Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118122 Genetiğin canlılık için önemini kavrar.
2 1121097 Fenotipin, genotip ve çevre ile etkileşim sonucu oluştuğunu kavrar.
3 1119414 Mitoz ve mayoz bölünme ile genetik bilgi aktarımının nasıl yapıldığını öğrenir.
4 1118230 Karakterlerin kalıtım mekanizmaları hakkında genetik analizler yapabilir.
5 1143531 Bağlantı kavramını ve genetik haritalamayı öğrenir.
6 1138676 Kalıtımı populasyon düzeyinde açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 2 2 1 2 3
2 5 2 1 1 2 2 1 2 3
3 5 2 1 1 2 2 1 2 4
4 5 1 1 1 2 2 1 2 3
5 5 1 1 1 2 2 1 2 3
6 5 1 1 1 2 2 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek