Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO351 Genel Genetik Lab. 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, genetik mekanizmaların deneysel olarak gözlenmesini sağlamak, genetik analizin nasıl yapılacağını kavratmak ve genetik problemlere analitik yaklaşım yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Haydar Karakaya

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Griffiths A.J.F, S.R.Wessler, R.C. Lewontin, W.M. Gelbart, D.T. Suzuki, J.H. Miller. 2004. Introduction to Genetic Analysis. W. H. Freeman and Company, Eighth Edition, New York. 2. Klug W.S. ve M.R. Cummings. 2002. Genetik Kavramlar. Tercüme Editörü Prof. Dr. Cihan Öner. Palme Yayıncılık, Ankara 3. Russel P. J. Genetics. 1996. Harper Collins College Publishers, Fourth Edition, New York. 4. Wellnitz W. R. Genetics. 1995, Problem Solving Guide. Wm. C. Brown Publishers, Second Edition, Dubuque, Iowa. 5. W.D. Dixon and D.K. Lavett. 2005. Solutions Mega Manual for Introduction to Genetic Analyses. W.H. Freeman Company, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Genetikte kullanılan temel olasılık kuralları, genetikte kullanılan model organizmaların özellikleri ve deney tasarımı, genetik problemlerin analizi, kromozom haritalama metodları, doğal populasyonlarda allel sıklıklarının belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik deneylerde kullanılan model organizmalar
2 Genetikte kullanılan temel olasılık kuralları.
3 Khi-kare testi ile genetik verilerin analizi
4 Monohibrit ve dihibrit çaprazlama problemlerinin çözümü
5 Bezelye bitkisinin genetik özellikleri ve deneylerde kullanımı
6 Drosophila'nın genel özellikleri, üretilmesi ve genetik deneylerinde kullanılması
7 Çoklu allellilik, eksik ve eş baskınlık problemlerinin çözümü
8 Drosophila kullanarak eşeye bağlı ve otozomal karakterlerin kalıtım deneylerinin tasarımı
9 Eşeye bağlı kalıtım problemlerinin çözümü
10 Ara sınav
11 Bar cisimciği sayısının mikroskobik olarak gözlenmesi
12 Gen etkileşimi ve epistasi problemlerinin çözümü
13 Bağlantı ve haritalama problemlerinin çözümü
14 Öğrencilerin göz rengi ve yapışık kulak memesi gibi allel frekansının hesaplanması
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129425 Genetik analiz deneylerinde kullanılan model organizmaları geliştirebilir ve deneyler tasarlayabilir.
2 1135223 Genetik problemlerin çözümüne analitik yaklaşımlar gösterebilir.
3 1127126 Genetik çaprazlamalar sonucu elde edilen verileri değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 5 2
2 5 5 2 5 2
3 5 5 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek