Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO303 Hayvan Fizyolojisi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Hayvanlardaki farklı fizyolojik olayların temel esasları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevran Eylem GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Principles of Animal Physiology (J.A.Wilson) 2-Phsiology (F.L.Strand) 3-Principles of Physiology ( R.M.Berne, M.N.Levy) 4-Animal Physiology (M.Stewart) 5-Communication within Animal Cells (G.J.Barritt)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyolojik zarların yapısı ve fonksiyonları Biyolojik zarlar ve madde taşınma mekanizmaları İstirahat membran potansiyeli İş potansiyeli Sinapslar: Kimyasal ve elektriksel sinapslar İskelet kasının yapısı ve kasılma mekanizması Düz kasın yapısı ve kasılma mekanizması Koku alma fizyolojisi Tat alma fizyolojisi İşitme ve denge fizyolojisi Görme fizyolojisi Solunum sistemi Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksit) kan yoluyla taşınması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik zarların yapısı ve fonksiyonları
2 Biyolojik zarlar ve madde taşınma mekanizmaları
3 İstirahat zar potansiyeli
4 İş potansiyeli
5 Sinaplar:kimyasal ve elektriksel sinapslar
6 İskelet kasının yapısı ve kasılması
7 Düz kasların yapısı ve kasılması
8 Koku alma fizyolojisi
9 Tat alma fizyolojisi
10 Ara sınav
11 İşitme ve denge fizyolojisi
12 Görme fizyolojisi
13 Solunum sistemi
14 Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksit) kan yoluyla taşınması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123063 Hayvanların çevre koşullarına fizyolojik olarak nasıl adapte olduklarını öğrenme
2 1139660 Kemoreseptörler, mekanoreseptörler ve fotoreseptorlerle duyu almanın genel esaslarını kavrama
3 1122633 Membran fizyolojisini kavrama: membranın yapısı ve kompozisyonu, membran transpotu
4 1133993 Aktif ventilasyonla gaz değişiminin esaslarını öğrenme
5 1220652 Kas fizyolojisinin temel mekanizmasını kavrama
6 1163700 Refleksler hakkındaki temel bilgileri kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3
2 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3
3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3
4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3
5 5 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3
6 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek