Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
13 Deney 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Molekül büyüklüğünün ve konsantrasyonun diffüzyon faaliyetine etkisi
2 Enzimlerin difüzyon faaliyetine etkisi
3 Çeşitli nörotransmiterlerin düz ve iskelet kaslarına etkisi
4 Bazı maddelerin kılcal damarlarda dolaşıma etkisi
5 Kurbağanın anatomik yapının incelenmesi
6 Sinir kas preperatı
7 Hemoglobin tayini
8 Kan gruplarının tayini
9 Kan örneklerinde eritrosit sayısının belirlenmesi
10 Ara sınav
11 Kan örneklerinde lökosit sayısının belirlenmesi
12 Solunumla verilen karbondioksit miktarının belirlenmesi
13 Kas yorgunluğu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1376843 Hayvanlardaki sindirim, dolaşım, sinir, kas ve solunum sistemi gibi organ sistemlerinin yapısal ve fonksiyonel ilişkilerini kavrama
2 1375356 Bir araştırma yapmak için modern laboratuar araç-gereçlerinin ve hayvanların nasıl tam ve güvenli şekilde kullanılabileceğini öğrenme
3 1371020 Hayvanların çevrelerindeki değişikliklere fizyolojik olarak nasıl adapte olduklarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77753 Biyoloji konusunda yeterli alan bilgisine sahip olma, biyolojik verileri toplayabilme, elde edilen bilgileri düzenleyip analiz etme, yorumlama ve ilgili problemlere çözüm önerileri sunarak metotlar geliştirebilme.
2 77754 Biyoloji bilimi ile ilgili verileri kişi ve kurumlara yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilme.
3 77755 Biyoloji biliminde mevcut olan temel laboratuvar cihazlarını ve tekniklerini kullanabilme, bireysel ve grup çalışmaları yaparak sorumluluk alabilme, disiplinli bir şekilde çalışmalarını yürütebilme.
4 77758 Temel bilimlerin önemini kavrayabilme, gerek biyoloji gerekse multidisipliner alanlarda kendini geliştirebilme, bu gruplarda görev alıp etkin iletişim sağlayabilme.
5 77751 Biyoloji biliminin her konu ve kesime hitap ettiğini, bireysel, toplumsal, ekonomik ve teknolojik alanlarda uygulandığını gösterebilme.
6 77759 Biyoloji bilimi ile ilgili konularda sahip olduğu düşünceleri iç ve dış paydaşlar ile paylaşabilme, karşılaştıkları toplumsal, sosyal ve bireysel sorunlara çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerileri sunarken nitel, nicel, deneysel ve gözlemsel verileri düzenleyip, konusunda uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşabilme.
7 77763 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, biyolojinin insan ve sürdürülebilir bir çevre için önemli olduğunu kavrayabilme.