Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO353 Hayvan Fizyolojisi Lab. 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Bir araştırma yapmak için modern laboratuar araç-gereçlerinin ve hayvanların nasıl tam ve güvenli şekilde kullanılabileceğini öğretmek ve hayvanlardaki organ sistemleri ile bu sistemleri kontrol eden sistemlerin (sinir ve endokrin sistem) çalışması ile ilgili bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevran Eylem GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Molekül büyüklüğünün ve konsantrasyonun diffüzyon faaliyetine etkisi, Enzimlerin difüzyon faaliyetine etkisi, Çeşitli nörotransmiterlerin düz ve iskelet kaslarına etkisi, Bazı maddelerin kılcal damarlarda dolaşıma etkisi, Kurbağanın anatomik yapısının incelenmesi, Sinir kas preperatı, Hemoglobin tayini, Kan gruplarının tayini, Kan örneklerinde eritrosit sayısının belirlenmesi, Kan örneklerinde lökosit sayısının belirlenmesi, solunumla verilen karbondioksit miktarının belirlenmesi, Kas yorgunluğu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
13 Deney 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Molekül büyüklüğünün ve konsantrasyonun diffüzyon faaliyetine etkisi
2 Enzimlerin difüzyon faaliyetine etkisi
3 Çeşitli nörotransmiterlerin düz ve iskelet kaslarına etkisi
4 Bazı maddelerin kılcal damarlarda dolaşıma etkisi
5 Kurbağanın anatomik yapının incelenmesi
6 Sinir kas preperatı
7 Hemoglobin tayini
8 Kan gruplarının tayini
9 Kan örneklerinde eritrosit sayısının belirlenmesi
10 Ara sınav
11 Kan örneklerinde lökosit sayısının belirlenmesi
12 Solunumla verilen karbondioksit miktarının belirlenmesi
13 Kas yorgunluğu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147516 Hayvanlardaki sindirim, dolaşım, sinir, kas ve solunum sistemi gibi organ sistemlerinin yapısal ve fonksiyonel ilişkilerini kavrama
2 1145978 Bir araştırma yapmak için modern laboratuar araç-gereçlerinin ve hayvanların nasıl tam ve güvenli şekilde kullanılabileceğini öğrenme
3 1141544 Hayvanların çevrelerindeki değişikliklere fizyolojik olarak nasıl adapte olduklarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 3 2
2 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 4 3 2
3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek