Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO355 Biyokimya I Lab. 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilere Biyokimya laboratuarını tanıtmak ve Deneysel Biyokimyada Kullanılan Temel teknikleri ve uygulamalarını öğretmektir.Bu deneysel çalışmalar sayesinde teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulama alanında kullanılmasını ve Canlılarda Gerçekleşen Kimyasal olayların biyokimyasını anlamaları sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine DIRAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Lehninger A L .Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. -Eikeren P. Guide to Lehninger’s Principles of Biochemistry with solution to Problems, G Worth Publishers, USA. -Clark M C., Switzer R J. Experimental Biochemistry, W.H.Freeman and Company San Francisco, USA. -Stenesh J. Experimental Biochemistry, Allyn and Bacon Inc., Massachusetts. -Bohinski C R. Modern Concepts in Biochemistry, Allyn and Bacon Inc., Massachusetts. -Atalay A. Deneysel Biyokimya, H.Ü.Fen Fakültesi Yayınları, Ders Kitapları Dizisi : 5,Ankara,Turkey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyokimya laboratuarındaki kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı, Çözeltiler ve konsatrasyonları, örnek problem çözümleri, Seri sulandırma, Aminoasitlerin kromotografisi, değerlendirme ve örnek çözümler, Titrasyon deneyleri, Enzimler ve etkili faktörler, Tampon çözeltiler ve ilgili örnek problem çözümleri, Besin maddelerinde organik madde aranması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 100 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimya Laboratuarında Kullanılan Araç ve Gereçler ve Temel Teknikler; Pipet Kullanımı
2 Çözeltiler ve Çözelti Konsantrasyonları,
3 Çözelti Konsantrasyonları ile İlgili Problem Çözümleri,
4 Seri Sulandırma
5 Aminoasitlerin Kağıt Kromotografisi
6 Kağıt Kromotografisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Konuyla İlgili Problem Çözümleri
7 Aminoasitlerin İyonik Özellikleri,Glisin Formol Titrasyonu, Titrasyon Kavramı ile İlgili Problem Çözümleri
8 Enzim Aktivitesine Etki Eden Etmenler, Konsantrasyonun Etkisi
9 Ara Sınav
10 Enzim Aktivitesine Isının Etkisi,Enzim Aktivitesine pH’nın Etkisi
11 Suyun İyonik Özellikleri, Asitler, Bazlar ve Konuyla İlgili Problem Çözümleri
12 Tamponlar ve Konuyla İlgili Problem Çözümleri
13 Besin Maddelerinde Organik Madde Aranması
14 Dönem İçinde Hazırlanmış Olan Rapor ve Ödevlerin Değerlendirilmesi
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141607 Enzim Aktivitesine Etki Eden Etmenleri laboratuar ortamında deneysel olarak gözlemleyerek öğrenmek
2 1126946 Kağıt kromotografisi ile protein çözeltisi içindeki aminoasitleri belirlemeyi öğretmek
3 1123065 Aminoasitlerin deneysel olarak titrasyon eğrilerini çizerek pK değerlerini bulmayı öğretmek
4 1135958 Biyokimya Laboratuarında Kullanılan Araç ve Gereçleri tanıtmak,Pipet Kullanımını öğretmek
5 1158627 Çözelti hesaplamalarını ve hazırlanışını öğretmek
6 1122147 Farklı besin maddelerinde hangi organik maddeler olduğunu bulmayı öğrenmek
7 1143524 Asit Baz kavramını öğreterek tampon problemleri çözmeyi kavratmak
8 1170501 Teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulama alanında kullanılmasını ve canlılarda Gerçekleşen Kimyasal olayların biyokimyasını anlamalarını sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek