Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO357 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Lab. 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin tohumsuz bitkilerin temel prensiplerini detaylı bir şekilde anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler, Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillarisphyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta divizyolarına ait türlerin genel özelliklerini ve sistematiklerini öğreneceklerdir. Ayrıca, bu ders öğrencilere çeşitli divizyolara ait cinsleri tanımalarını sağlayacaktır..

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Arıf Gonulol-Doç. Dr. Z.Tülay AKÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Altuner, Z., pabuçcu, K., Türkekul, İ. 2002 . Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I. Cilt, Özyurt Matbaacılık, Sıhhıye - Ankara. 2. 1. Altuner, Z., pabuçcu, K., Türkekul, İ. 2002 . Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt, Özyurt Matbaacılık, Sıhhıye - Ankara. 3. Round, F.E. 1977. The biology of the algae, Edward Arnold (Publishers) Ltd, London. 4. Tutel, B., Çırpıcı, A., 1986. Sporlu Bitkiler Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Sayı:3372, Fen Fakültesi, No:194.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cyanophyceae: (Oscillataria, Anabaena, Microcystis). Chlorophyceae: (Scenedesmus, Ankistrodesmus, Oocystis, Chlomydomonas Volvox). Oedogoniophyceae: (Oedogonium). Bryopsidophyceae: (Cladophora). Zygnemaphyceae: (Closterium, Cosmarium, Spirogyra, Zygnema). Charophyceae: (Chara, Nitella). Bacilllariophyceae: çeşitli sentrik ve pennat diyotome türleri. Euglenophyceae: (Euglena, Trachelampnas). Phaeophyceae: (Sargassum, Cystoseria). Rhodophyceae: (Polysiphonia, Ceramium). Phycomycetes: Rhizophus. Ascomycetas: Penicillum, Aspergillus. Musci: 2 karayosunu örneği. Pterophyta: 2 Eğrelti örneğinin morfolojik şekillerinin çizimi, sistematikleri ve genel özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cyanophyceae: Oscillataria, Anabaena, Microcystis.
2 Chlorophyceae: Scenedesmus, Ankistrodesmus, Oocystis.
3 Chlorophyceae: Cladophora, Spirogyra,Oedogonium,Zygnema
4 Chlorophyceae: Cosmarium, Closterium,Ulothrix
5 Chlorophyceae:Ulva, Enteremorpha,Acetabularia
6 Charophyceae: Chara, Nitella.
7 Cryptophyceae: Cryptomonas,Rhodomonas, Chrysophyceae:Dinobryon
8 Dinophyceae:Peridinium, Ceratium,Dinophysis
9 Bacilllariophyceae: çeşitli diyotome türleri
10 ARA SINAV
11 Euglenophyceae: Euglena, Trachelamonas, Phacus
12 Phaeophyceae: (Sargassum, Cystoseria),Rhodophyceae: (Polysiphonia, Ceramium).
13 Phycomycetes: Rhizophus. Ascomycetas:Penicillum, Aspergillus
14 İki karayosunu örneği ve iki eğrelti örneğini

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133261 Tohumsuz Bitkilerin ekosistemdeki rolu ve önemini kavrar
2 1119507 Tohumsuz Bitkilerle ilgili materyale ulaşma ve bilgi elde etme yollarını öğrenir.
3 1229361 Tohumsuz bitki örneklerini hiyararşik bir düzen içerisinde öğrenir ve kavrar.
4 1160036 Tohumsuz Bitkilere ait çeşitli örneklerin tanımını ve teşhisini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5 3 4 5
2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5
3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5
4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek